Gümrükler Genel Müdürlügünün11.09.2014 tarihli 2426049 sayili tasarruflu yazisi (Bitki Saglik Sertifikasinin tarih ve no.sunun beyannameye yazilmasi)

Gümrükler Genel Müdürlügünün11.09.2014 tarihli 2426049 sayili tasarruflu yazisi (Bitki Saglik Sertifikasinin tarih ve no.sunun beyannameye yazilmasi)


Bitki Sağlık Sertifikasının tarihi ve seri numarasının da gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün11.09.2014 tarihli 2426049 sayılı tasarruflu yazısı (Bitki Sağlık Sertifikasının tarih ve no.sunun beyannameye yazılması)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı: 52707093/140.07
Konu: BSS tarih ve no.sunun 44 no.lu haneye yazılması
 
11.09.2014 / 2426049
DAĞITIM

Bilindiği üzere, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/21)'nin 25(2) fıkrasında, "Ek-1/D kapsamındaki ürünler için TAREKS referans numarasının yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasının tarihi ve seri numarasının da gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına izin verilmez." ifadesine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan 19.08.2014 tarihli, 31458 sayılı yazıda, Bakanlıkları denetim elemanlarınca yapılan teftişlerde gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine bitki sağlık sertifikasına ilişkin bilgilerin yazılmadığına rastlandığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, bağlantınız gümrük idarelerinde gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde, mezkur Tebliğ'in Ek-1/D kapsamı eşya için bitki sağlık sertifikasının tarih ve seri numarasının yer almasına ilişkin tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 H.Hasan Murat ÖZSOY
 Genel Müdür Yardımcısı V.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc