Gümrükler Genel Müdürlügünün 22.09.2014 tarihli 2867068 sayili yazisi (Bedelsiz araç ithalatlarinda Konsolosluk onayinin aranmamasi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


araç ithalatlarında Konsolosluk onayının aranmaması hk - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli 2867068 sayılı yazısı (Bedelsiz araç ithalatlarında Konsolosluk onayının aranmaması hk.) 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 85593407/165.99
Konu: Konsolosluk onayı
 
22.09.2014 / 2867068
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, "Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymetine" ilişkin 2012/39 sayılı Genelgemize göre 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 inci maddesi kapsamında serbest dolaşıma girecek taşıtların gümrük kıymeti için öncelikle, yükümlüsünce ibraz edilen, taşıta ilişkin fatura dikkate alınacak, ibraz edilen faturadan ya da beyan edilen kıymetten şüpheye düşülmesi halinde, 2012/29 sayılı Genelgeye göre işlem tesis edilecektir.

Konuya ilişkin Brüksel Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğinden alınan 20/08/2014 tarihli yazıda; bedelsiz ithalat kapsamında ülkemize araç getirmek isteyen ve Brüksel Başkonsolosluğuna başvuran çok sayıda vatandaşımızın araçlarına ait faturaların tasdikini talep ettikleri belirtilerek, Konsolosluk onayının, bilginin veya belgenin teyidi veya doğruluğunun tasdiki anlamına gelmediği, "aslı gibidir" kaşesi basılarak gerçekleştirildiği ifade olunmaktadır.

Söz konusu Genelgemizde, yükümlüsünce ibraz edilen faturada konsolosluk onayının aranacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca; konsolosluk onayı, Brüksel Büyükelçiliğince de belirtildiği üzere faturanın içeriğinin doğruluğunun tasdiki anlamına gelmemektedir.

Bu itibarla, 2012/39 sayılı Genelgemiz kapsamında araç ithalatlarında ibraz edilen faturalarda Konsolosluk onayının aranmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri