Bazi Alacaklarin 6552 Sayili Kanun Kapsaminda Yeniden Yapilandirilmasina Dair Genel Teblig (Seri No: 1) (27.09.2014 t. 29132 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


- Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) (27.09.2014 t. 29132 s. R.G.)

Maliye Bakanlığından:

6552 sayılı îş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 6552 sayılı Kanunun 73 ve74 üncü maddeleri Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile 6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu madde hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Tebliğin Devamı İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız: