Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2011/5)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (11.10.2014 t. 29142 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.10.2014 t. 29142 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1604.31.00.00.00 ve 1604.32.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) havyar ve havyar yerine kullanılan ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1604.31.00.00.00 Havyar 500.000
1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler 20.000”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.