Gümrük Genel Tebligi (Tarife-Siniflandirma Kararlari) (Seri No: 17) (12.10.2014 T. 29143 R.G.)

Gümrük Genel Tebligi (Tarife-Siniflandirma Kararlari) (Seri No: 17) (12.10.2014 T. 29143 R.G.)


Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)- Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17) (12.10.2014 T. 29143 R.G.)
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 17)

(12.10.2014 T. 29143 R.G.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 52 ve 53 üncü dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,

ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

d) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 52. DÖNEM KARARLARI

No

Eşya Tanımı

Sınıflandırma
Kararı

Dikkate Alınan AS Kodları

Sınıflandırma Gerekçesi

1.

Dane formunda Teff (Eragrostis tef).

1008.2

1008.2

GYK 1 ve 6.

2.

Gözle görülebilir içerik anlamında, ağırlıkça % 22,9 oranında köfte, % 20,5 oranında makarna ve % 1,28 oranında sebze içeren, 190 gr.lık cam kaplarda perakende satış için hazırlanmış olan ürün. Ürünün içerdiği köftelerin % 63.8'i et olduğundan; ürünün toplam et içeriği %14.6 oranındadır. Ürün küçük çocuklara (1 yaş ve üstü) yönelik olarak pazarlanmaktadır ve ısıtılarak tüketilmesi gerekmektedir.

1902.30

16.02 ve 19.02

GYK 1 ve 6.

3.

Sarı renkli ince bir toz halinde tatlı mısır unu. Ürün, tatlı mısırdan dehidrasyon (nem miktarı %10'un altına düşene dek); ardından öğütme ve ısıl işlem (4-5 saat süreyle 70 0C'de) uygulayarak elde edilmektedir. Göz büyüklüğü 500 mikrometre olan elekten % 100 oranında geçecek nitelikte ve kül içeriği % 2,69, nişasta içeriği % 16,28 olan ürün, dondurma yapımında kullanılmak üzere hazırlanmaktadır.

2005.80

20.05, 21.06 ve 23.02

GYK 1 ve 6.

4.

Yaprakları ve sapıyla birlikte çiçeği ayıklanmış, dondurulmuş Ginseng kökü.

2008.99

07.10, 12.11, 12.12 ve 20.08

GYK 1 ve 6.

5.

Tuz, şeker, limon konsantresi, siyah tuz, kimyon tohumu, kara biber, kuru zencefil, darülfülfül (uzun biber) ve amonyum klorür içeren; 120 tabletlik ambalajlarda perakende satışa sunulan karışım. Söz konusu ürün, özellikle yemeklerden sonra hazmı kolaylaştırıcı olarak kullanılmaktadır.

2106.90

21.06 ve 30.04

GYK 1 (30. Fasıl 1(a) notu) ve 6.

6.

Gliserin ve aroma emdirilmek suretiyle nargilelerde normalde tütün konulan yerde ısıtılarak tütün yerine kullanılan, duman benzeri bir buhar çıkaran, ısıl işlem görmüş gözenekli doğal taşlardan oluşan Shisha buhar taşları.

3824.90

24.03 ve 38.24

GYK 1 ve 6.

7.

Xanthomonas campestris'in mayalanmasıyla elde edilen bir polisakkarit türü olan "Xanthan Gum/(Ksantan Gam)". Ürün, gıda katkı maddesi ve reolojik modifiye edici olup; genellikle kıvam artırıcı (örneğin salata soslarında) ve stabilizatör olarak (örneğin kozmetik ürünlerde, bunların içerdiği maddelerin ayrışmasını önlemek için) kullanılır. Ürün, glikoz, sakkaroz veya laktozun Xanthomonas campestris bakterileri ile fermentasyonundan elde edilir.

3913.90

13.01 ve 39.13

GYK 1 ve 6.

8.

Boz ayının doldurulmuş kafasını, tüm postunu, kuyruğunu ve pençelerini içeren, alt yüzeyi dokuma malzeme ile kaplanmış post halı. Boz ayının kafası doldurulmuş (taxidermy) olup; gözleri ve dili çıkarılıp yapay olanları ile değiştirilmiştir.

4303.90

43.03 ve 97.05

GYK 1 ve 6

9.

Kaplanın doldurulmuş kafasını, tüm postunu, kuyruğunu ve pençelerini içeren, alt yüzeyi dokuma malzeme ile kaplanmış post halı. Hayvanın kafası doldurulmuş (taxidermy) olup; gözleri ve dili çıkarılıp yapay olanları ile değiştirilmiştir.

4303.90

43.03 ve 97.05

GYK 1 ve 6

10.

Polyesterden yüksek mukavemetli (11. Bölüm'ün 6 no.lu notu anlamında), tekstüre (dikiş ipliği değil) iplik. Ürün halat imalatına yöneliktir ve perakende satış amaçlı değildir.

5402.20

 

GYK 1 ve 6.

11.

"Shalwar-Kameez" olarak bilinen, pamuklu kumaştan mamul, aşağıdaki unsurlardan oluşan kadın giysisi:

- İki renkli (yeşil ve sarı), bol kesimli, kolsuz tunik şeklinde (söz konusu yerel giysinin üst ("Kameez") kısmı), birbirine dikilmiş kumaş parçalarından oluşan, oyuk yakalı, kumaşın üzerine dikili desenlerle süslenmiş olan, üzerinde gümüş renkli kumaştan bir şeridi bulunan astarlı bir tunik;

- Bir pantolon (yeşil) ("Shalwar");

- İki renkli (yeşil ve sarı) dikdörtgen şekilli şal ("Dupatta")

Ayrı ayrı sınıflandırılmıştır.- 6206.30- 6204.62


- 6214.90

62.04, 62.06, 62.11 ve 62.14

GYK 1 (11. Bölüm'ün 14 no.lu notu) ve 6.

12.

Bir adet (Işık Veren Diyot) LED barı ve bir adet optik parçadan oluşan, plastik bir çerçeve içinde birbirine monte edilmiş olan, 360 mm genişliğinde ve 210 mm uzunluğunda LED arka ışık ünitesi. Söz konusu LED barı, esnek bir baskılı devre kartı (FPCB) üzerine dizi halinde monte edilmiş olan 48 adet LED çipinden oluşur ve esnek baskılı devre kartının (FPCB) alt yüzünde bir elektrik konektörü bulunur. Optik parça ise bir reflektör tabaka, bir ışık kılavuzu plaka, bir difüzyon tabakası ve iki prizma tabakadan oluşur.

Bu eşya, bir dizüstü otomatik bilgi işlem makinesi için dizayn edilmiş olan belli bir (Sıvı Kristal Diyot) LCD modüle arka ışık sağlamak amacıyla monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

8473.30

84.73, 90.13 ve 94.05

GYK 1 (16. Bölüm, 2(b) notu) ve 6.

13.

75,8 mm genişliğinde 123,3 mm yüksekliğinde ve 1,0 mm kalınlığında, belli bir model mobil telefon için dokunmatik (Aktif Matris Organik Işık Veren Diyot) AMOLED ekran modülü. Söz konusu AMOLED modül, 13,4 cm (5,3 inç) köşegen/diyagonal ekran ölçüsünde ve 1200X800 piksel çözünürlükte olup; telefonda ekran işlevinin yanında kapasitif bir dokunmatik operatör paneli olarak da işlev görür.

AMOLED modül:

- Eşyayı koruma amaçlı bir kapak camı (temperli cam);

- İki cam katman arasına sıkıştırılarak yerleştirilmiş bir organik bileşik ve üstteki cam katmanın hücrelerindeki indiyum kalay oksit (ITO) parçacıklarından oluşan saydam, iletken bir katmanla donatılmış olan AMOLED panel ekran;

- Dokunuştan gelen sinyalin taşınmasını sağlayan ve söz konusu ekran modülünün monte edileceği cihaz ile arasındaki ara yüzü teşkil eden esnek, baskılı devre kartı (FPBA).

8517.70

84.71 ve 85.17

GYK 1 (16. Bölüm 2(b) notu) ve 6.

14.

56 mm genişliğinde, 109 mm yüksekliğinde, 1,3 mm kalınlığında, birbirine optik berrak yapışkan tabakalarla sabitlenmiş olan; iki adet indiyum kalay oksit (ITO) iletken katman ve bir adet temperli camdan mamul koruyucu üst katmandan oluşan, şeffaf, kapasitif dokunmatik ekran. Ürün aynı zamanda dokunmatik IC içeren esnek, baskılı devre kartı (FPBA) ile donatılmıştır. Ekrana dokunuş sonucunda insan vücudunda doğal olarak bulunan elektrik yükü ITO iletken katmanı tarafından yaratılan elektrostatik alanı bozar. Bu bozulma dokunmatik IC tarafından hesaplanarak dokunuş bilgisi cihazın uygulama işlemcisine iletilir. Ürünün kendisinde bir gösterge özelliği yoktur.

Söz konusu ürün bir cep telefonunun LCD veya AMOLED ekranı ile kullanılır. Dört köşesi yuvarlak olan ürün, ait olduğu cep telefonunun ön yüzüne tam oturacak ölçülerdedir ve üzerinde tuş takımı, kamera lensi ve hoparlör için uygun yerlere açılmış delikler mevcuttur.

8517.70

84.71, 85.17 ve 85.37

GYK1 (16. Bölüm 2(b) notu) ve 6.

15.

Şeffaf, rezistif dokunmatik ekran, 325 mm genişliğinde, 245 mm yüksekliğinde ve 2,0 mm kalınlığında olup; koruyucu plastik film tabaka ile lamine edilmiş bir üst katmanı ve koruyucu camdan alt katmanı bulunan, esnek bir birleştirme ucu ile donatılmış elektrik baraları ve nokta tutucular marifetiyle birbirinden ayrılmış olan iki adet ince şeffaf indiyum kalay oksit (ITO) iletken tabaka içerir.

Söz konusu iki ITO iletken katmanı, dış kuvvetin uygulandığı dokunma noktası ile bağlantı kurduğunda voltaj değişikliğine neden olmaktadır.

Rezistif dokunmatik kontrolör, voltaj değişimini X-Y pozisyon değerine çevirir ve dokunmatik ekranın takıldığı cihaza dokunuşun gerçekleştiği noktaya ilişkin doğru sinyali gönderir. Dokunmatik ekran, parmak, dokunmatik ekran kalemi (stylus) veya başka bir obje dokunuşuyla gelen komutları yakalar; ancak kendisinde herhangi bir gösterge özelliği yoktur.

Eşya, ekranlar da dahil olmak üzere, ATM'ler, KIOSK'lar, POS cihazları, monitörler ve otomatik bilgi işlem makineleri (ADP) gibi çok sayıda üründe kullanılmaya uygundur.

8537.10

84.71, 85.37 ve 85.48

GYK 1 (16. Bölüm 2 (a) notu) ve 6.

16.

Çok sayıda ışık yayan diyot (LED) ampulün birleşiminden oluşan, LED "spot ampul". Ürün, AC akımını LED'ler için uygun voltaj düzeyine getirecek bir devre düzeneği, bir ısı emici ve orta iki uçlu (BiPin) duyla donatılmıştır.

8543.70

85.43 ve 94.05

GYK 1 ve 6.

17.

Tipik "kızma esaslı ampul" şeklinde tasarlanmış, LED (ışık yayan diyot) ampul. Ürün, plastik bir malzeme içine yerleştirilmiş olan çok sayıda LED ampul, AC akımını LED'ler için uygun voltaj düzeyine getirecek bir devre düzeneği, bir ısı emici ve bir Edison duydan oluşmaktadır.

8543.70

85.43 ve 94.05

GYK 1 ve 6.

18.

Mağazalarda ve süpermarketlerde kullanılan türden, dinamik, çift fonksiyonlu yazar kasa. Ürünün, hem müşterinin satın aldığı ürünü kasiyere iletmek için bir kayan bant sistemi hem de ürünü satış amacıyla sergilemek için bir bölümü bulunur. Ürün, 2100 mm uzunluğundadır; bir adet kasa ve bir adet taşıyıcı bant içermektedir.

9403.20

84.28 ve 94.03

GYK 1 ve 6.

19.

Mağazalarda ve süpermarketlerde kullanılan türden, statik, çift fonksiyonlu yazar kasa. Ürünün, hem müşterinin satın aldığı ürünü ödeme sırasında üzerine koyabilmesi için sabit bir masası hem de ürünü satış amacıyla sergilemek için bir bölümü bulunur. Ürün, 1700 mm veya 1900 mm uzunluğunda bulunur ve bir adet kasa ihtiva eder. Üründe taşıyıcı bant sistemi mevcut değildir.

9403.20

94.03

GYK 1 ve 6.

20.

Standı ile birlikte sunulan doldurulmuş kutup ayısı.

97.05

43.03ve 97.05

GYK 1

21.

İki adet doldurulmuş kuş ve kuşların doğal yaşam alanını sembolize eden stant.

97.05

43.03ve 97.05

GYK 1

22.

Boynu ve boynuzları da bulunan, doldurulmuş Kanada geyiği başı. Başın iç kısmı boynuzları taşıyan kafatası hariç olmak üzere boşaltılmış ve yerine poliüretan malzeme doldurulmuştur. Hayvanın gözleri de yapay gözlerle değiştirilmiştir.

97.05

43.03ve 97.05

GYK 1

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 53. DÖNEM KARARLARI

1.

-18 0C'de dondurulmuş, en çok % 1 oranında tuz içeren, 6 ila 12 kg'lık bloklar halinde sunulan Capelin Balığı (Mallotus villosus) yumurtası. Ürün bu halde tüketilmemekte olup, daha ileri işlemden geçirildikten sonra tüketime hazır hale gelmektedir.

0303.90

 

GYK 1 ve 6

2.

% 15-18 arası tuz içeren, 105 kg'lık fıçılarda bulunan, salamura Lumpfish (Cyclopterus lumpus) yumurtası. Ürün yüksek tuz oranı nedeniyle bu haliyle tüketime uygun değildir; tüketime hazır hale gitirilmesi için başka işlemlerden geçmesi gerekir.

0305.20

 

GYK 1 ve 6

3.

%35,76 oranında pancar kökü, %22,35 oranında portakal suyu, %16,26 oranında havuç suyu, %14,90 oranında elma suyu, %8,94 oranında kereviz suyu ve %1,79 oranında zencefil içeren fermente edilmemiş meyve suyu karışımı. Ürün şişelenmiş olarak perakende satılır ve tüketime hazır haldedir.

2009.90

 

GYK 1 ve 6

4.

%30 oranında salatalık suyu, %20 oranında ıspanak suyu, %20 oranında elma suyu, %20 oranında kereviz suyu, %4 oranında maydanoz suyu, %4 oranında limon suyu ve %2 oranında zencefil içeren fermente edilmemiş meyve suyu karışımı. Ürün şişelenmiş olarak perakende satılır ve tüketime hazır haldedir.

2009.90

 

GYK 1 ve 6

5.

Belli INN ürünleri
[Bu belgenin sonundaki (107 no.lu INN listesi muhteviyatı) "pefcalcitol" ve "sepranolone"nin sınıflandırılmasına bakınız].

29. Fasıl

 

 

6.

Belli INN ürünleri
(Bu belgenin sonundaki 108 no.lu INN listesine bakınız).

28, 29, 30, 35 ve 39. Fasıllar

 

 

7.

Belli INN ürünleri
(Bu belgenin sonundaki 109 no.lu INN listesine bakınız).

28, 29 ve 30. Fasıllar

 

 

8.

AS Nomanklatürü'nün önceki versiyonlarında sınıflandırılmış olan belli INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması.
(Bu belgenin sonundaki "belli INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması" listesine bakınız.)

29, 31 ve 38. Fasıllar

 

 

9.

Plastikten mamul, kapaklı, şeffaf kaplar. Ürünlerin kapak kısmı da kap kısmı gibi bir derinliğe sahip olup; kapaklar, tamamen ya da yarı yarıya dairesel veya dörtgen şekillidir. Kap kısımları da düz, yuvarlak, kare veya dikdörtgen şekilli olabilir. Bu kaplar, gıdaları taşımak (ve sergilemek) için veya paketlemek için kullanılır. (kutu benzeri eşya)

3923.10

3923.10 ve 3923.90

GYK 1 ve 6

10.

Üçgen veya dörtgen şekilli, plastikten kaplar. Ürünlerin yalnızca bir kenarı kapakla birleşik olup diğer kenarları açıktır. Bu kaplar gıdaları paketlemek ya da taşımak (ve sergilemek) için kullanılırlar.

3923.10

 

GYK 1 ve 6

11.

Tavuk yumurtası için plastik yumurta viyolü. Plastik kutu aynen karton viyollerdeki gibi bir yumurtanın tam oturacağı ebatta çukurlardan oluşur ve bu çukurlar yumurtaların birbirine değmemesini sağlar. Kutunun formu yumurtaların taşınırken ve saklanırken sarsılmalardan kaynaklanabilecek kırılmalara karşı korunmasını sağlar. Söz konusu viyolün yalnızca bir kenarı kapak ile bitişik, diğer üç kenarı açıktır.

3923.10

3923.10 ve 3923.90

GYK 1 ve 6

12.

Plastikten mamul, örneğin hard disk veya elektronik parçalar gibi eşyayı paketlemek için tasarlanmış, kapaksız kutu benzeri eşya. (tabla/tepsi)

3923.90

3923.10 ve 3923.90

GYK 1 ve 6

13.

İnce plastikten, kapaksız, derin olmayan kaplar. Ürünler, gıda paketlemede kullanılır (tabla/tepsi).

3923.90

3923.10 ve 3923.90

GYK 1 ve 6

14.

Kolsuz, yakasız, omuz kısımlarından başlayarak göğse doğru inen bir fiyonk süslemesi bulunan örme kadın giysisi. Giysinin enseye gelen kısmında düğmeleri bulunur. Kumaş kompozisyonu, %64.8 polyester devamsız liflerden ve % 35.2 pamuktan oluşur (bluz).

6106.20

61.06 ve 61.14

GYK 1 ve 6

15.

Yakası yarım daire şeklinde, kolsuz, ip askılı, çok renkli çizgili desenleri olan, %84 polyamid ve %16 elastandan mamul örme kadın giysisi.

6109.90

61.09 ve 61.14

GYK 1 ve 6

16.

"Kapitone yelek" denilen, önü açık, kolsuz, örme kadın giysisi. Kumaş kompozisyonu: çizgili kapitone kumaş % 100 pamuk, boyanmış (gri) astarı % 65 polyester, % 35 pamuktur.

6110.20

 

GYK 1 ve 6

17.

Balıkçı yaka, kısa kollu, %100 akrilik, örme, kadın giysisi. Giysinin en az 10 X 10 cm'lik alanında her iki yönde doğrusal santimetre başına ortalama olarak en az 10 ilmek bulunmaktadır.

6110.30

 

GYK 1 ve 6

18.

Kumaş kompozisyonu %75,8 oranında polyester, % 24,2 oranında pamuk olan, uzun kollu, yakasız ve desensiz, ön alt kısmında cepleri olan örme erkek giysisi.

6110.30

 

GYK 1 ve 6

19.

Örme, kısa kollu, oyuk yakalı, ön kısmı kendi kumaşından fırfırlı kadın giysisi. Kompozisyonu: %67,8 oranında polyester lifler, %32,2 oranında pamuktur.

6114.30

61.06, 61.09, 61.10 ve 61.14

GYK 1 ve 6

20.

Örme ya da dantel niteliğinde olmayan, uzun kollu ve kalçayı örtecek uzunlukta, önü sağ taraf sol tarafın üstüne gelecek şekilde düğmeler ile kapatılabilen, kemerli, yanlarda cepleri bulunan kadın giysisi. Ürünün hem dış kumaşı hem de astarı % 100 polyesterden mamuldür. (Manto)

6202.13

 

GYK 1 ve 6

21.

Örme veya dantel niteliğinde olmayan, kadınlar veya kız çocuklar için giysi. Giysi kalçayı örtmektedir, giysinin kolları, iki yanlarda iki de önde cepleri ve bir kapşonu bulunmaktadır. Giysinin önü düğmelerle kapatılır ve etek kısmını büzdürmek için bir kordonu mevcuttur. Giysinin hem iç hem dış kumaşı %100 polyesterdir. (Anorak)

6202.93

 

GYK 1 ve 6

22.

İçi boş cam küreciklerin kimyasal çöktürme yoluyla gümüş kaplama yapılması sonucunda elde edilen, gümüş kaplamalı içi boş cam kürecikler. Eşyanın ağırlıkça gümüş içeriği oranı %20'dir.

7115.90

70.18 ve 71.15

GYK 1 (71. Faslın 1 ve 2(a) notları) ve 6.

23.

İçten yanmalı motorun fazla ısısını soğutmak suretiyle taşımaya yarayan ve ekskavatörlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olan alüminyum radyatör. Eşyanın genişliği 985 mm, yüksekliği 530 mm ve kalınlığı 145 mm'dir.

8431.49

84.19 ve 84.31

GYK 1 (16. Bölümün 2(b) notu) ve 6.

24.

Bir rotor besleyici, bir harman tamburu ve harman işlemi sırasında ekinin danesiyle sapının ayrılmasını sağlayan bir çırpıcı/dövücü olmak üzere üç farklı tambur ihtiva eden, kombine biçerdöver için tasarlanmış olan, tambur kasası. Eşyanın kendi başına sürüş sistemi yoktur; eşya, kombine makinede bulunan dizel motor tarafından kasnak ve kayışlar vasıtasıyla sürülür.

8433.90

8433.52 ve 8433.90

GYK 1 (16. Bölümün 2(b) notu) ve 6.

25.

Tek elle tutulacak şekilde sap işlevi gören kalın bir boru ve başparmakla/işaret parmağıyla kontrol edilerek kesme işlemini başlatan bir mandal ile mücehhez pnömatik bahçe makası. Bıçak, makasın sapı içinde bulunan piston marifetiyle sağa sola hareket sağlayan şaft aracılığıyla iş görür. Sistem sıkıştırılmış hava prensibiyle çalıştığından kesme işlemi fiziksel kuvvet uygulamayı gerektirmemektedir. Pnömatik bahçe makası bir uzatma koluna (teleskopik de olabilir) sabitlenerek de kullanılabilir, böylece yüksek dallara ulaşmak için merdiven kullanımına gerek kalmaz. Ürün ve parçaları, tarım işçilerinin düşük sıcaklıklarda da güç değişikliği olmadan çalışabilmeleri için alaşımdan üretilmiştir.

8467.19

 

GYK 1 ve 6.

26.

Hasat işlemini kolaylaştıran ve süreçteki birçok işi daha basit hale getiren pnömatik tırmık. Eşya, el hareketlerini taklit edebilmesi için fan şeklindedir; dişleri ise kalın ve karışmış yapraklara nüfuz edebilmesi için konik şekilde olup, hareket alanını artırmak üzere dönüşümlü olarak dizilmiştir. Alet, kompresörden gelen hava vasıtasıyla çalışır.

84.67

84.33 ve 84.67

GYK 1.

27.

Hasat işlemini kolaylaştıran ve süreçteki birçok işi daha basit hale getiren elektrikli tırmık. Eşya, el hareketlerini taklit edebilmesi için fan şeklindedir; dişleri ise kalın ve karışmış yapraklara nüfuz edebilmesi için konik şekilde olup, hareket alanını artırmak üzere dönüşümlü olarak dizilmiştir. Alet, kompresörden gelen elektrik vasıtasıyla çalışır.

84.67

 

GYK 1.

28.

Uzatma kolu da denilen teleskopik kol. Eşya, özellikle pnömatik olanlar olmak üzere tırmıklarla birlikte kullanılmak ve yüksekteki meyvelere ulaşmak üzere tasarlanmıştır (4 m'ye kadar).

84.67

84.66 ve 84.67

GYK 1.

29.

Cep telefonu dokunmatik ekranının üretiminde kullanılacak olan temperli kapak camı (165,12 mm X 85,52 mm X 0,55 mm). Dörtgen şekli verilmiş olan cam aşağıdaki işlemlerden geçmiştir:

(i) Cama delikler açılmış ve kenarları düzeltilmiştir,

(ii) Ultrasonik temizleme yapılmıştır,

(iii) 2 saat 350 0C'de ön ısıtma _ 8 saat 410 0C'de ısıtma _ 2 saat 45-55 0C'de soğutma yapılarak temperlenmiştir,

(iv) Ultrasonik temizleme yapılmıştır,

(v) Görsel kontrolden geçirilmiştir,

(vi) Baskısı yapılmıştır (Logo _ siyah matris (BM) _ kızıl ötesi _ ikon),

(vii) Son kontrolden geçmiştir.

8517.70

70.07 ve 85.17

GYK 1 (16. Bölümün 2 (b) Notu) ve 6.

30.

Motosiklet radyatörü. Radyatör, motor bloğuna giden, motorun fazla ısısını emmek üzere motor soğutma sıvısının (soğutucu) pompalanacağı kanallara bağlıdır. Isınan soğutucu madde radyatörün tüplerine gider ve tüplerde hareket ederek, ısıyı, radyatörün dış yüzüne bağlı bafıl plakalara taşır. Ardından bafıl plakalar tarafından dolaşan havanın ısısı serbest bırakılır ve böylece soğutucunun sıcaklığı düşürülür. Soğutucu tekrar motor bloğunun kanallarına döner.

8714.10

84.19 ve 87.14

GYK 1 ve 6.

31.

Çelikten mamul, kendi başına ayakta duracak şekilde tasarlanmış, bağlantı panoları ile birlikte, ancak demonte şekilde sunulan (50-ses girişi), 45RU x 600 mm x 600 mm ebadında bölme. İçine monte edilecek olan diğer ekipman ve parçalar (devre anahtarı, servis paneli, prizler, jumper terminali/kablo tutucuları ve router) ithalat aşamasında sunulmamaktadır.

(i) Aşağıdaki özelliklere sahip, çelikten mamul, kendi başına ayakta duracak şekilde tasarlanmış 45RU x 600 mm x 600 mm ebadında kabin:

- Kilitlenebilir cam ön kapı,
- Açık arka kısım,
- Açık baz (kaidesiz),
- Çelikten, kilitlenebilir ve sabitlenebilir, kabinlerin yan yana dizilmesine olanak veren; yüz yüze gelen parçalar kaldırıldığında ekipmanın birbiriyle bağlantısına olanak veren iki kanatlı kapı,
- Kabinlerin yan duvarlarına vidalanmış, eşyanın içine monte edilecek ekipmanın montajı için delinmiş 4 adet kolon.

(ii) IP (İnternet protokolü) iletişim şebekeleri veya sesli iletişim şebekelerindeki (telefon çağrıları) kablo döşeme yapısını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olan bağlantı panosu (50-ses girişi). Eşya, ilgili bağlantı ekipmanının pasif bir parçasıdır; sinyalleri yükseltmez, yenilemez veya geliştirmez. Eşya üzerinde her biri bir kullanıcı istasyonu için, 50 adet RJ45 girişi mevcuttur. Pano, her bir kullanıcı istasyonunun switch'e, hub veya router'a ya da internete bağlanmasına olanak sağlar.

Ayrı ayrı sınıflandırma yapılacaktır.


9403.20
8536.90

GYK 2 (a) ve GYK 3 (b).84.87 ve 94.03
  

GYK 1 ve 6.GYK 1 ve 6.

32.

Çelikten mamul, duvara monte edilerek kullanılacak şekilde tasarlanmış olan aşağıdaki özellikleri taşıyan 12RU x 600 kabin:


- Kilitlenebilir cam ön kapı,

- Açık arka kısım (duvara monte edilmek üzere),

- Kabinin yan duvarlarına vidalanmış, delik açılmış 2 adet kolon (montaj için),

- Hava sirkülasyonu için üst ve alt kısımda delikler,

- Alt kısmında kabloların bağlanabilmesi için uygun boşluk.

9403.20

 

GYK 1 (94. Fasıl 2(a) notu) ve 6.

33.

Çelikten mamul, duvara monte edilecek şekilde tasarlanmış, içine monte edilecek olan bağlantı panoları (50-ses girişi) ile birlikte, ancak demonte şekilde sunulan En 18RU x 600 bölme. Eşyanın teknik özellikleri diğer hardware ve elektrik alt yapısı ile dağıtım elemanlarını yüklemeye elverişlidir.


(i) Aşağıdaki özelliklere sahip, çelikten mamul, duvara monte edilecek şekilde tasarlanmış En 18RU x 600 kabin:

- Kilitlenebilir cam ön kapı,

- Açık arka kısım (duvara monte edilmek üzere),

- Kabinin yan duvarlarına vidalanmış, delik açılmış 2 adet kolon (montaj için),

- Hava sirkülasyonu için üst ve alt kısımda delikler,

- Alt kısmında kabloların bağlanabilmesi için uygun boşluk.

(ii) IP (İnternet protokolü) iletişim şebekeleri veya sesli iletişim şebekelerindeki (telefon çağrıları) kablo döşeme yapısını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olan bağlantı panosu (50-ses girişi). Eşya, ilgili bağlantı ekipmanının pasif bir parçasıdır; sinyalleri yükseltmez, yenilemez veya geliştirmez. Eşya üzerinde her biri bir kullanıcı istasyonu için, 50 adet RJ45 girişi mevcuttur. Pano, her bir kullanıcı istasyonunun switch'e, hub veya router'a ya da internete bağlanmasına olanak sağlar.

Ayrı ayrı sınıflandırma yapılacaktır.

9403.20
 

 

8536.90

GYK 2 (a) ve GYK 3 (b).


73.26, 84.87 ve 94.03
 
GYK 1 (94. Fasıl 2(a) notu) ve 6.

 

 

 

GYK 1 ve 6.

 

 

"pefcalcitol"ün (INN Listesi 107) ve "sepranolone"un (INN Listesi 107) Sınıflandırılması

 

INN 

Sınıflandırma

pefcalcitol

2924.29

sepranolone 

2914.40

 

 


INN Ürünlerinin Sınıflandırılması (Liste 108)

 

INN 

Sınıflandırma

abicipar pegol

3907 20

adelatinib

2933.59

afoxolaner

2934.99

afuresertib

2934.99

albutrepenonacog alfa

3002.10

aldoxorubicin

2941.90

alectinib

2934.99

apitolisib

2934.99

belnacasan

2934.99

bimagrumab

3002.10

brilacidin

293359

concizumab

3002.10

copanlisib

2934.99

deferitazole

2934.10

deleobuvir

2933.59

delparantag

2924.29

dupilumab

3002.10

dusigitumab

3002.10

elosulfase alfa

3507.90

emapticap pegol

3907.20

emixustat

2922.50

entolimod

3002.10

eravacycline

2941.30

evodenoson

2934.99

evolocumab

3002.10

fedratinib

2935.00

filgotinib

2934 99

filorexant

2933.59

finerenone

2933.99

firtecan peglumer

2933.99

flortanidazole (18F)

2844.40

flotegatide (18F)

2844.40

fluorfenidine (18F)

2844.40

flutriciclamide (18F)

2844 40

gandotinib

2934.99

hemoglobin crosfumaril (bovine)

3002.10

ilorasertib

2934.99

ipatasertib

2933.59

lexaptepid pegol

3907 20

lodelcizumab

3002.10

luminespib

2934.99

molidustat

2934.99

nesvacumab

3002.10

nonacog gamma

3002.10

olaptesed pegol

3907.20

ompinamer

3911.90

ozanezumab

3002.10

peginterferon beta-1 a

3002.10

pexastimogene devacirepvec

3002.90

pidilizumab

3002.10

pilaralisib

2935 00

pinatuzumab vedotin

3002.10

piromelatine

2937 90

polatuzumab vedotin

3002.10

poziotinib

2933.59

pritoxaximab

3002.10

ramatercept

3002.10

rebastinib

2933.49

recilisib

2930.90

revexepride

2934.99

roxadustat

2933.49

saroglitazar

2933.99

seribantumab

3002.10

setoxaximab

3002.10

sofosbuvir

2934.99

tecemotide

3002.20

telmapitant

2933.39

tildrakizumab

3002.10

tomicorat

2934.99

turoctocog alfa pegol

3002.10

ulodesine

2933.59

vibegron

2933.59

zamicastat

2934.99

 

 

INN Ürünlerinin Sınıflandırılması (Liste 109)

 

abaloparatide

2937.19

abecomotide

3002.20

abituzumab

3002.10

acalisib

2933.59

aftobetin

2933.39

alicdamotide

3002.20

anetumab ravtansine

3002.10

anifrolumab

3002.10

artefenomel

2934.99

asapiprant

2935.00

avarofloxacin

2933.49

axelopran

2933.39

basimglurant

2933.39

binimetinib

2933.99

ceralifimod

2933.99

ceritinib

2933.59

codrituzumab

3002.10

coltuximab ravtansine

3002.10

damoctocog alfa pegol

3002.10

dasabuvir

2935.00

decoglurant

2933.59

dinutuximab

3002.10

doravirine

2933.79

eftrenonacog alfa

3002.10

eldelumab

3002.10

eluxadoline

2933.29

encorafenib

2935.00

enfortumab vedotin

3002.10

fevipiprant

2933.99

filanesib

2934.99

galunisertib

2933.49

guselkumab

3002.10

idarucizumab

3002.10

ipafricept

3002.10

lambrolizumab

3002.10

langlenatide

3002.10

ledipasvir

2933.39

lexanopadol

2934.99

liafensine

2933.49

lubabegron

2934.99

margetuximab

3002.10

mavatrep

2933.99

methylsamidorphan Chloride

2933.49

mirogabalin

2922.49

nebotermin

2934.99

nobiprostolan

2937.50

ombitasvir

2933.99

ontuxizumab

3002.10

oreptacog alfa (activated)

3002.10

paclitaxel trevatide

2932.99

panulisib

2933.39

patisiran

2934.99

pegbovigrastim

3002.10

pegteograstim

3002.10

pevonedistat

2933.59

ralimetinib

2933.29

remeglurant

2933.59

ricolinostat

2933.59

rimegepant

2933.39

ripasudil

2935.00

riviciclib

2934.99

rivipansel

2940.00

roniciclib

2933.59

ropeginterferon alfa-2b

3002.10

sacubitril

2924.29

sarecycline

2941.30

sarsagenin

2932.99

sisapronil

2933.19

smilagenin

2932.99

tanurmotide

3002.20

tarextumab

3002.10

taselisib

2934.99

technetium (99mTc) trofolastat chloride

2844.40

topsalysin

3002.90

tosatoxumab

3002.10

tovetumab

3002.10

ubrogepant

2933.79

valbenazine

2933.99

vantictumab

3002.10

vatiquinone

2914.69

vedroprevir

2934.10

velcalcetide

2930.90

vericiguat

2933.59

vilaprisan

2937.29

voruciclib

2934.99

 

 

 

 

INN Ürünlerinin Yeniden Sınıflandırılması

INN

Sınıflandırma

adelmidrol

2924.19

abaperidone

2934.99

abetimus

2934.99

abitesartan

2933.99

acarbose

2932.99

acipimox

2933.99

acitazanolast

2933.99

aclantate

2934.99

acronine

2939.99

adrogolide

2934.99

afovirsen

2934.99

alatrofloxacin

2933.99

alemcinal

2932.20

alfacalcidol

2936.90

alnespirone

2934.99

alniditan

2934.99

alsactide

2937.19

altinicline

2933.99

amadinone

2937.23

amelubant

2925.29

amlintide

2934.99

amopyroquine

2933.49

amotosalen

2932.20

anagestone

2937.23

anaritide

2934.99

anastrozole

2933.99

anaxirone

2934.99

anisperimus

292529

anseculin

2934.99

apaflurane

2903.39

apaxifylline

2939.59

aptiganel

2925.29

arginine

2925.29

argipressin

2937.19

argiprestocin

2937.19

arofylline

2939.59

arzoxifene

2934.99

ascorbyl gamolenate

2932.20

asimadoline

2933.99

atamestane

2937.29

ataquimast

2933.99

atibeprone

2934.99

atiprimod

2933.99

atliprofen

2934.99

atorvastatin

2933.99

atrasentan

2934.99

atreleuton

2934.99

atromepine

2939.99

avoreiin

2937.19

azalanstat

2934.99

azetirelin

2937.19

azimilide

2934.99

balofloxacin

2933.49

bamaquimast

2933.99

batimastat

2934.99

becaplermin

2937.19

beloxepin

2934.99

benfurodil hemisuccinate

2932.20

benolizime

2933 99

benzopyrronium bromide

2933.99

berupipam

2934.99

bibapcitide

2934.99

binfloxacin

2933.49

bivalirudin

2933.99

brazergoline

2939.69

bromerguride

2939.69

budotitane

2914.40

bulaquine

2934.99

buserelin

2937.19

butorphanol

2933.49

butropium bromide

2939.99

calcium carbimide

3102.90

calcobutrol

2933.99

candesartan

2933.99

candocuronium iodide

2933.99

cangrelor

2934.99

capecitabine

2934.99

carbazocine

2933.49

celgosivir

2933.99

cemadotin

2933 99

cetrimide

3808.94

cevimeline

2934.99

choriogonadotropin alfa

2937.19

ciaftalan zinc

2933.99

cipamfylline

2939.59

cisatracurium besilate

2933.49

cismadinone

2937.23

clevudine

2934.99

cloxestradiol

2937.23

codactide

2937.19

conivaptan

2933.99

corifollitropin alfa

2934.99

cortodoxone

2937.29

cridanimod

2933.99

cromakalim

2934.99

dabelotine

2934.99

dapitant

2933.99

darifenacin

2934.99

darsidormine

2934.99

datelliptium chloride

2939.99

decitropine

2939.99

deltibant

2933.99

demegestone

2937.23

denbufylline

2939.59

deptropine

2939.99

desmopressin

2937.19

dexefaroxan

2934.99

dexpemedolac

2934.99

dextromethorphan

2933.49

dextrorphan

2933.49

dicirenone

2937.29

dienogest

2937.23

diltiazem

2934.99

dimabefylline

2939.59

diprogulic acid

2932.99

dizocilpine

2933.49

docetaxel

2932.99

dosergoside

2939.69

drospirenone

2937 29

ecenofloxacin

2933.99

ecomustine

2932.99

ecopipam

2933.99

edifolone

2932.99

efavirenz

2934.99

efegatran

2933.99

elacridar

293349

eletriptan

2933.99

elliptinium acetate

2939.99

elopiprazole

2934.99

emideltide

2933.99

emtricitabine

2934.99

enestebol

2937.29

eniporide

2933.99

enocitabine

2934.99

enprofylline

2939.59

ensulizole

2933.99

eperezolid

2934.99

epervudine

2934.99

epicriptine

2939.69

epiestriol

2937.23

epimestrol

2937.23

epipropidine

2934.99

eplerenone

2937.29

eprosartan

2934.99

eptifibatide

2934.99

esketamine

2922.39

etafedrine

2939.49

ethylestrenol

2937.23

ethynerone

2937.23

etofylline

2939.59

etofylline clofibrate

2939.59

examorelin

2937.19

exatecan

2939.99

famiraprinium chloride

2933.99

fanapanel

2934.99

fazarabine

2934.99

fentonium bromide

2939.99

ferrotrenine

2925.29

fiacitabine

2934.99

fidarestat

2934.99

fiduxosin

2934.99

finrozole

2933.99

flugestone

2937.23

flumazerıil

2933.99

fluvastatin

2933.99

follitropin alfa

2937.19

follitropin beta

2937.19

fomivirsen

2934.99

formebolone

2937.29

fosfluconazole

2933.99

fosquidone

2933.99

fostriecin

2932.20

fozivudine tidoxil

2934.99

frovatriptan

2933.99

gacyclidine

2934.99

galantamine

2939 99

ganstigmine

2934.99

gantofiban

2934.99

gavestinel

2933.99

gemcitabine

2934.99

gemifloxacin

2933.99

giractide

2937.19

glaziovine

2939 99

glenvastatin

2934.99

goralatide

2933 99

goserelin

2937.19

histrelin

2937.19

homidium bromide

2933.99

ibacitabine

2934.99

ibafloxacin

2933.99

ibudilast

2933.99

icopezil

2934.99

ifetroban

2934.99

ilepcimide

2934.99

ilomastat

2933.99

ilonidap

2934.99

imitrodast

2934.99

implitapide

2933.99

inocoterone

2937.90

insulin argine

2937.19

insulin aspart

2937.19

insulin detemir

2934.99

insulin glargine

2937.19

insulin lispro

2934.99

ipenoxazone

2934.99

ipidacrine

2933.99

ipratropium bromide

2939 99

irampanel

2934.99

irinotecan

2939.99

isamoltan

2933.99

isatoribine

2934.99

isbufylline

2939.59

isometamidium chloride

2933.99

isosorbide

2932 99

israpafant

2934.99

itrocainide

293349

ivermectin

2932.20

ivoqualine

293349

ketorfanol

2933.49

lafutidine

2934.99

lagatide

2933.99

landiolol

2934.99

lanperisone

2933.99

laprafylline

2939.59

lasofoxifene

2933.99

lauroguadine

2925.29

ledoxantrone

2934.99

lepirudin

2934.99

letrozole

2933.99

leuprorelin

2937.19

levallorphan

2933.49

levonorgestrel

2937.23

levormeloxifene

2934.99

levosemotiadil

2934.99

liatermin

2934.99

licarbazepine

2933.99

licostinel

2933.99

lidamidine

292529

linezolid

2934.99

liothyronine

2937.90

lisofylline

2939.59

lisuride

2939.69

lixivaptan

2933.99

lobeline

2939.99

lodenosine

2934.99

lomevactone

2932.20

lomifylline

2939.59

loprodiol

2905.59

lorajmine

2939.99

loreclezole

2933.99

losigamone

2932.20

lupitidine

2934.99

lurtotecan

2939.99

lusaperidone

2934.99

lutrelin

2937.19

lutropin alfa

2937.19

lynestrenol

2937.23

lypressin

2937.19

malotilate

2934.99

maribavir

2934.99

mazokalim

2934.99

mebolazine

2937.29

mebutamate

2924.19

medrogestone

2937.23

medroxyprogesterone

2937.23

mefeserpine

2939.99

megestrol

2937.23

melagatran

2933.99

meiengestrol

2937.23

meobentine

2925.29

mepitiostane

2937.29

mergocriptine

2939.69

mesabolone

2937.29

mestanolone

2937 29

mesterolone

2937.29

mestranol

2937.23

mesulergine

2939.69

mesulfen

2934.99

metaraminol

2939.99

metenolone

2937.29

metergotamine

2939.69

metescufylline

2939.59

metesculetol

2932.20

methandriol

2937.29

metharbital

2933.54

methylergometrine

2939.69

methysergide

2939.69

metogest

2937.23

metribolone

2937.29

metynodiol

2937.23

mexafylline

2939.59

mexrenoate potassium

2937.29

mibefradil

2933.99

mibolerone

2937.29

midaxifylline

2939.59

midostaurin

2934.99

mifepristone

2937.29

milfasartan

2934.99

minodronic acid

2933.99

mipitroban

2933 99

mirisetron

2939.99

mitemcinal

2932.20

mitiglinide

2933.99

mitoquidone

2933.99

mivobulin

2933.99

mofarotene

2934.99

motexafin

2933 99

moxestrol

2937.23

moxidectin

2932.20

moxifloxacin

2933.49

moxilubant

2925.29

murabutide

2932.99

murodermin

2937.19

nabilone

2932.99

nacartocin

2937.19

nafamostat

2925.29

nafarelin

2937.19

nalbuphine

2939.19

nalmefene

2939.19

nalmexone

2939.19

nalorphine

2939.19

naloxone

2939.19

napitane

2934.99

nelarabine

2934.99

nelezaprine

2933.99

nelfinavir

2933.49

nepadutant

2934.99

nepaprazole

2933.99

nesiritide

2934.99

netivudine

2934.99

nimorazole

2934.99

norclostebol

2937.29

nordinone

2937.29

norelgestromin

2937.29

norgesterone

2937.23

norgestimate

2937.23

norgestomet

2937.23

norgestrienone

2937.23

norletimol

2925.29

norleusactide

2937.19

norvinisterone

2937.23

oberadilol

2933 99

octopamine

2937 90

octotiamine

2936.90

olamufloxacin

2933.49

olanexidine

2925.29

oletimol

2925.29

omapatrilat

2934.99

omiloxetine

2934.99

omtriptolide

2932.20

ontazolast

2934.99

opaviraline

2933.99

opebacan

2934.99

opratonium iodide

2924.19

ornipressin

2937.19

oxabolone cipionate

2937.29

oxandrolone

2937.29

oxilofrine

2939.99

oxitefonium bromide

2934.99

oxitropium bromide

2939.99

oxogestone

2937.23

palinavir

2933.49

paliperidone

2934.99

pazinaclone

2934.99

pazufloxacin

2934.99

pentamorphone

2939.19

pentoxifylline

2939.59

peramivir

2925.29

phenythilone

2934.99

piboserod

2934.99

pinokalant

293349

pitavastatin

2933.49

pleconaril

2934.99

pomisartan

2933.99

posaconazole

2934.99

posatirelin

2937.19

poskine

2939.99

pralmorelin

2937.19

pranazepide

2933.99

premafloxacin

2933.49

prenoxdiazine

2934.99

pretiadil

2934.99

promegestone

2937.23

propentofylline

2939.59

propetandrol

2937.29

propisergide

2939.69

prorenoate potassium

2937.29

prucalopride

2934.99

prulifloxacin

2934.99

pumafentrine

2933.99

pumaprazole

2933.99

quetiapine

2934.99

quiflapon

2933.49

quilostigmine

2933.49

quinagolide

2933.99

quinbolone

2937.29

raltitrexed

2934.99

ramixotidine

2934.99

ramosetron

2933.99

ranelic acid

2934.99

rathyronine

2937.90

renytoline

2925.29

rescimetol

2939.99

resiquimod

2933 99

retelliptine

2939.99

ricasetron

2939.99

rismorelin

2937.19

rizatriptan

2933.99

rocepafant

2934.99

rofecoxib

2932.20

rolicyprine

2933.99

rostaporfin

2933.99

rotigotine

2934.99

roxibolone

2937.29

roxifiban

2934.99

rubitecan

2939.99

rufinamide

2933.99

rufloxacin

2934.99

sarakalim

2934.99

sarizotan

2934.99

scopinast

2934.99

securinine

2939.99

selamectin

2932.20

seractide

2937 19

sermorelin

2937.19

serum gonadotrophin

2937.19

setipafant

2934.99

sevitropium mesilate

2939.99

sinapultide

2924.19

sincalide

2933.99

sinitrodil

2934.99

siramesine

2934.99

sitafloxacin

293349

sitamaquine

2933.49

sodium iopodate

2925.29

sodium stibocaptate

2934.99

somagrebove

2937.11

somalapor

293711

somatorelin

2937.19

somenopor

2937.11

soretolide

2934.99

spirofylline

2939.59

stacofylline

2939.59

stannsoporfin

2933.99

stenbolone

2937.29

sudoxicam

2934.99

sultroponium

2939.99

tafenoquine

2933.49

talampanel

2934.99

talaporfin

2933.99

talnetant

2933.49

talviraline

2933.99

tazarotene

2934.99

tazomeline

2934.99

tecarfarin

2932 20

tegaserod

2933.99

telinavir

2933.49

telmisartan

2933.99

temocaprilat

2934.99

temoporfin

2933.99

terestigmine

2934.99

testolactone

2937 29

tetracosactide

2937.19

thiocolchicoside

2939 99

thymocartin

2937.19

thymotrinan

2925.29

thyrotropin alfa

2934.99

tigestol

2937.23

tigloidine

2939.99

tilarginine

2925.29

tilnoprofen arbamel

2934.99

tivirapine

2933.99

tocladesine

2934.99

tolvaptan

2933.99

topterone

2937.29

torbafylline

2939.59

toripristone

2937.29

tosactide

2937.19

tosufloxacin

2933.99

tradecamide

2924.19

trafermin

2934.99

trecovirsen

2934.99

trengestone

2937.23

tresperimus

2925.29

trestolone

2937.29

triampyzine

2933 99

tricosactide

2937.19

trilostane

2937.29

triptorelin

2937.19

tropa bazate

2939.99

tropapride

2939.99

tropigline

2939.99

tropirine

2939 99

tropisetron

2939.99

tropodifene

2939 99

trospium chloride

2939.99

trovafloxacin

2933.99

troxacitabine

2934.99

tryptophan

2933.99

ularitide

2934.99

upidosin

2934.99

valrocemide

2924.19

vapreotide

2934.99

vasopressin injection

2937.19

vedaclidine

2934.99

veradoline

2933.49

versetamide

2924.19

verteporfin

2933.99

vilazodone

2934.99

vinflunine

2939.99

vinmegallate

2939.99

viqualine

2933.49

voxergolide

2934.99

xanomeline

2934.99

xemilofiban

2925.29

ziconotide

2934.99

zilpaterol

2933.99

zolasartan

2934.99

zolmitriptan

2934.99

zucapsaicin

2939.99

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc