Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (2014/6885) (18.10.2014 T. 29149 R.G.) -7213,7214 GTP nunda ve 7227.9010.00.00.00 GTIP

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2014/6885) (18.10.2014 T. 29149 R.G.)..-Uğurlu Gümrük Müşavirliği
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2014/6885) (18.10.2014 T. 29149 R.G.)
 
 Özet:7213,7214 GTP nunda ve 7227.9010.00.00.00 GTİP nunda bulunan eşyalara uygulanan Gümrük vergilerinin arttırılması hk.
 

 

2014/6885     İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(18.10.2014 T. 29149 R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6885

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/10/2014 tarihli ve 66473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı Listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen eşyalara ilişkin gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

TABLO

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

8

5

6

7

7213.10.00.00.00

Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar

0

9

0

30

30

30

30

7213.20.00.00.11

Civata ve somun imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.20.00.00.12

Elektrot imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.20.00.00.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.20.00.00.19

Diğerleri

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.10.00.00

Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.20.00.00

Tekerlek dış lastiği çelik kordunda kullanılacak türde olanlar

0

8,9(4)

0

30(4)

30(4)

30(4)

30(4)

7213.91.41.00.11

Civata ve somun imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.41.00.12

Elektrot imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.41.00.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.41.00.19

Diğerleri

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.49.00.11

Civata ve somun imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.49.00.12

Elektrot imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.49.00.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.49.00.19

Diğerleri

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.70.10.11

Civata ve somun imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.70.10.12

Elektrot imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.70.10.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.70.10.19

Diğerleri

0

9

0

30

30

30

30

7213.91.70.90.00

Diğerleri

0

8,9

0

40

40

40

40

7213.91.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,75'den fazla karbon içerenler

0

8,9

0

40

40

40

40

7213.99.10.00.11

Civata ve somun imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.99.10.00.12

Elektrot imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.99.10.00.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.99.10.00.19

Diğerleri

0

9

0

30

30

30

30

7213.99.90.10.11

Civata ve somun imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.99.90.10.12

Elektrot imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.99.90.10.13

Tel ve çivi imali için filmaşin

0

9

0

30

30

30

30

7213.99.90.10.19

Diğerleri

0

9

0

30

30

30

30

7213.99.90.90.00

Diğerleri

0

8,9

0

40

40

40

40

7214.20.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.20.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.20.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.20.00.00.14

Enine kesiti 26 mm.den fazla olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.20.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.20.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.20.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.30.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0(5)

11,2

0

30

30

30

30

7214.30.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0(5)

11,2

0

30

30

30

30

7214.30.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0(5)

11,2

0

30

30

30

30

7214.30.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar

0(5)

11,2

0

30

30

30

30

7214.30.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

0(5)

11,2

0

30

30

30

30

7214.30.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

0(5)

11,2

0

30

30

30

30

7214.30.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

0(5)

11,2

0

30

30

30

30

7214.91.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,25'den az karbon içerenler

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.91.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.10.00.00

Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.31.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.39.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.39.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.39.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.39.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.50.00.11

Dört köşeli çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.50.00.12

Altı köşeli çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.50.00.19

Diğer çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.71.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.79.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.79.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.79.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.79.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.95.10.11

Dört köşeli çubuklar

0

11,2

0

40

40

40

40

7214.99.95.10.12

Altı köşeli çubuklar

0

11,2

0

40

40

40

40

7214.99.95.10.19

Diğer çubuklar

0

11,2

0

40

40

40

40

7214.99.95.90.11

Dört köşeli çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.95.90.12

Altı köşeli çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7214.99.95.90.19

Diğer çubuklar

0

11,2

0

30

30

30

30

7227.90.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler

0

0

0

40

40

40

40

 

(4) Tekerlek dış lastiği çelik kordu ve lastik teli imal eden tesislerin doğrudan ithalatı için geçici bir süre % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(5) Ürdün için, GTS Ülkelerine ilişkin uygulama saklı kalmak kaydıyla, bu oran yerine D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.