Gümrük ve Ticaret Bakanligi "Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu Hakkinda Açiklama

images/carton_resimler/duyuru.jpg


Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)’ye ilişkin 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca vadeli ithalata ilişkin KKDF kesintileri bankalar tarafından yapılmaktadır.

İthalat vergilerinin tahsil işlemleri Bakanlığımızca bankalar ve saymanlıklar aracılığıyla yapılmaktadır. İthalat sırasında beyanname bazında tahsil edilecek gümrük vergileri (Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV vb.) hesaplanmakta, hesaplanan bu vergiler elektronik olarak bankaların sistemlerinde görüntülenmekte, bankalarca bu vergilerin tahsilinin yapılmasını müteakip beyannamelerin işlemleri tamamlanmaktadır. Bu çerçevede, gümrük vergilerinin tahsili beyanname bazında ve elektronik olarak takip edildiğinden tahsilata ilişkin işlemler hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmektedir.
Gümrük vergileri tahsilatlarında olduğu gibi vadeli ithalatta KKDF tahsilatlarının da münhasıran Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılması ve KKDF’nin tahsiline ilişkin işlemlerin tek elden yürütülmesi amacıyla hazırlanan 2014/6852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, vadeli ithalatta yükümlülerce eskiden olduğu gibi Detaylı Beyan Kalemler ekranında Yurt içi giderler bölümünde KKDF alanına döviz alış kuru esas alınarak hesaplanan KKDF tutarı yazılacak, bu alana yazılan tutar ile “Yükümlülerce beyan edilen vergiler” alanındaki tutarın aynı olmasına dikkat edilecektir