6552 sayili Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasina Dair Kanuna Iliskin Rehber ve Brosürler ile 5838 Sayili Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasina Iliskin Rehber Yayinlandi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber ve Broşürler ile 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Rehber Yayınlandı.

 

 

11/09/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeren 6552 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan rehber ve broşürler ile 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yer alan, taşıtların trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan rehber Başkanlığımızın internet sitesinde hizmete sunulmuştur.
6552 sayılı Kanuna ilişkin rehber ve broşürlere ulaşmak içintıklayınız. Trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygulamasına ilişkin rehbere ulaşmak içintıklayınız.