Gümrük ve Ticaret Bakanligi "Standart Depo Muafiyetine Iliskin Degisiklik

images/nakliyat_ara%C3%A7lar%C4%B1/ucak-sirketi.jpg


Türkiye Gümrük Bölgesine giren her türlü ulaşım araçları, motosikletler ve özel konteynerlerin içindeki standart depolarda bulunan yakıtlara muafiyet tanınmakta ve bu muafiyet TIR çekicileri, otobüsler, kamyonlar ve tankerler için sınırlı miktarda uygulanmaktadır

Söz konusu muafiyet uygulaması, günübirlik giriş çıkış yapan kişilerce günde bir ya da daha fazla kez karşı ülkeye geçilerek bu muafiyet hakkının ticari amaçlı kullanılması veya muafiyet tanınan yakıtın kişilerce ticari faaliyetleri doğrultusunda kullanılmaması ve yurtiçinde satılması suretiyle suiistimal edilebilmektedir.

Yukarıda belirtilen sorunun kaçak akaryakıt satışlarına ve önemli miktarda hazine kaybına sebep olması nedeniyle; Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç olmak üzere TIR çekicileri, otobüsler, kamyonlar ve tankerler için bu araçların ülkemize ilk girişi ile sonraki girişinde tespit edilen kilometresine göre kat ettiği mesafe tespiti yapılarak ve standart depo kapsamında muafen ithal ettiği yakıta göre kat etmesi gereken mesafeyle karşılaştırılarak, eksik mesafe kat etmesi halinde, her kilometre başına tüketilmeyen yakıt için litre başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan ÖTV tutarının tahsil edilmesi yönünde 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 96 ncı maddesine değişiklik getiren 2014/6889 sayılı BKK, 18/10/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, söz konusu değişiklik ile araçların kilometre sayaçlarında hile yapılması gibi ortaya çıkması muhtemel yanıltıcı eylemlere karşı önlem almak amacıyla aynı maddeye yanıltıcı eylemin tespiti halinde, tüm depodan litre başına ÖTV Kanunu uyarınca uygulanmakta olan ÖTV tutarının %50 fazlası tutarındaki verginin, tek ve maktu vergi olarak tahsil edileceği de düzenlenmiştir.