Gümrükler Genel Müdürlügünün 14.10.2014 tarihli 3276729 sayili yazisi (GK 234/3 uygulamasi hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 14.10.2014 tarihli 3276729 sayili yazisi (GK 234/3 uygulamasi hk.)


GK 234/3 uygulaması - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.10.2014 tarihli 3276729 sayılı yazısı (GK 234/3 uygulaması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407/155.99
Konu : GK 234/3 uygulaması
 
14.10.2014 / 3276729
DAĞITIM

İlgi: 22.09.2014 tarihli ve 85593407.155.99.00002888552 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıklar için firmalar tarafından mezkur maddenin üçüncü fıkrası hükmünden faydalanılmak üzere Bölge Müdürlüğünüz veya bağlantılarına yapılan başvurularda, mutlak surette diğer bağlantı idarelerinizde ve/veya diğer Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarında aynı konudaki aykırılığa ilişkin, son 6 ay içerisinde, başvuru yapan firma için bir tespit yapılıp yapılmadığının ivedilikle araştırılması talimatlandırılmış, söz konusu araştırmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Ancak, muhtelif gümrük idarelerinden alınan yazılardan bu araştırmanın yapılma şekline ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Söz konusu araştırma sırasında gümrük veri tabanlarından faydalanılması mümkün olup araştırmanın ne şekilde yürütüleceğine Bölge Müdürlüklerince karar verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Erkan ERTÜRK
 Bakan a.
 Daire Başkanı

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc