Gümrükler Genel Müdürlügü; Titanyum dioksit analizi (TY:17.04.2012 / 09500)

small_gum-logo(22).jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.21.0.GGM.0.19.01.00-162.01.06

Konu :Titanyum dioksit analizi


17.04.2012 / 09500

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNEBilindiği üzere, 31 Aralık 2011 tarihli ve 28159 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yer alan 3206.11.00 tarife pozisyonlu ve "Ağırlıkça aşağıdakileri içeren rutil titanyum dioksit:

- % 90 veya daha fazla titanyum dioksit

- % 4’ten fazla olmayan aluminyum hidroksit

- % 6 dan fazla olmayan silikon dioksit "

isimli maddenin gümrük vergisi % 0 dır.

Bu durumda, bahsi geçen tarife pozisyonunda bulunan ve sadece yukarıda belirtilen özellikleri haiz (ağırlıkça % 90 veya daha fazla titanyum dioksit, % 4’ten fazla olmayan aluminyum hidroksit ve % 6 dan fazla olmayan silikon dioksit içeren rutil titanyum dioksit) eşya için gümrük vergisi %0 olarak uygulanacağı için mezkur maddelerin tespiti önem arz etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen ve V Sayılı Listede özellikleri sayılan ‘rutil titanyum dioksit’in tespiti için gerekli analiz, yapılan çalışmalar neticesinde, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılabilir hale gelmiştir.

Bu çerçevede, bilgi ve gereğini rica ederim.


Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine