Polietilen Tereftalat (PET) Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar - 2014/6911 (31.10.2014 t. 29161 s. R.G.)

Polietilen Tereftalat (PET) Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar - 2014/6911 (31.10.2014 t. 29161 s. R.G.)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2014/6911 (31.10.2014 t. 29161 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6911

Ekli “Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 2/10/2014 tarihli ve 65663 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde Polietilen Tereftalat (PET) ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde, gümrük kıymetinin yüzdesi olarak tahsil edilir.

G.T.İ.P.Eşya Tanımı1 inci Dönem (8/11/2014- 7/11/2015) (Gümrük Kıymeti %)2nci Dönem 8/11/2015- 7/11/2016) (Gümrük Kıymeti %)3 üncü Dönem 8/11/2016- 7/11/2017) (Gümrük Kıymeti %)
3907.60.20.00.0078 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar6,756,656,55

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 8.509 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.836 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 8/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

Afganistan, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivya, Bosna ve Hersek, Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Bütan, Cape Verde, Cezayir, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvatoryal Gine, El Salvador, Eritre, Etiyopya, Fas, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Filistin, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Honduras, Irak, İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komor, Kongo, Kosova, Kosta Rika, Kuzey Kore, Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Maldivler, Mali, Marşal Adaları, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Morityus, Mozambik, Myanmar (Burma), Namibya, Nauru, Nepal, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezüella, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc