Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebligi (Tütün Mamulleri Seri No: 2)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (04.11.2014 t. 29165 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/tutun_ve_alkol_piyasasi_duzenleme_kurumu.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.11.2014 t. 29165 s. R.G.)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında Tarifler başlığı altında yer verilen nargilelik tütün mamullerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İhraç amacıyla üretilen nargilelik tütün mamullerinde, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.