Gümrükler Genel Müdürlügünün 05.11.2014 tarihli 3707566 sayili tasarruflu yazisi (Ithalat sirasinda tahsil edilecek olan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarina dahil edilmesi hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 05.11.2014 tarihli 3707566 sayili tasarruflu yazisi (Ithalat sirasinda tahsil edilecek olan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarina dahil edilmesi hk.)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.11.2014 tarihli 3707566 sayılı tasarruflu yazısı (İthalat sırasında tahsil edilecek olan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 85593407/165.99
Konu: TRT Bandrolleri
05.11.2014 / 3707566
DAĞITIM

İlgi: 19/9/2014 tarihli, 2861464 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımızda; 6552 sayılı Kanun ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişikliğe gidilerek bandrol ücretlerinin gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı hükmünün getirildiği belirtilerek bandrole tabi cihazların serbest dolaşıma giriş işlemleri sırasında bandrol işlemleri için yükümlülerin 3093 sayılı Kanunun 5 (g) maddesi gereğince Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna müracaat etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Maliye Bakanlığından alınan 23/10/2014 tarihli, 102033 sayılı yazıda; 3065 sayılı KDV Kanununun 21 inci maddesinde ithalatta vergi matrahının unsurlarının yer aldığı, ayrıca 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-2. İthalatta Matrah" başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verildiği ifade olunarak serbest dolaşıma girişinde alınması hükme bağlanan bandrol bedellerinin KDV matrahına, 3065 sayılı KDV Kanununun 21/b maddesi kapsamında dahil edilmesi gerektiği, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa da atıfta bulunularak ithal aşamasında gümrük idarelerince tahsil edilecek bandrol bedellerinin ÖTV matrahına dahil olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle, ithalat sırasında alınan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc