Esyanin Avrupa Ekonomik Toplulugu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasinda Tasinmasi Amaciyla Olusturulan Ortak Transit Rejimine Iliskin Sözlesme Eklerinde Degisiklik Yapilmasina Dair 2/2013 Sayili AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararinin Onaylanmasi Hakkinda Karar - 2014/6925 (09.11.2014 t. 29170 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2013 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar - 2014/6925 (09.11.2014 t. 29170 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6925

Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” eklerinde değişiklik yapılmasına dair ilişik 2/2013 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898864 sayılı yazısı üzerine, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİ'NİN
20 Mayıs 1987 tarihli ortak transit rejimine ilişkin Sözleşme'yi değiştiren
7 Kasım 2013 tarih ve 2/2013 sayılı KARARI
(2013/675/AB)

  AB-EFTA ORTAK KOMİTESİ,

20 Mayıs 1987 tarihli ortak transit rejimine ilişkin Sözleşmeye1; özellikle de Sözleşme'nin 15. Maddesi'nin 3. Fıkrasının (a) bendine atıfta bulunarak;

(1) Gümrük İşbirliği Konseyi'nin 26 Haziran 2009 tarihli Tavsiye Kararıyla, Armonize Sistem nomanklatüründe değişiklik gerçekleştirildiğini; bunun sonucunda, 1 Ocak 2012 tarihinde, 1006/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün (AB)2 yürürlüğe girdiğini ve bu Tüzükle, Armonize Sistem Kodu 1701 11'in yerine iki yeni Armonize Sistem Kodu olan 170113 ve 170114'ün; Armonize Sistem Kodu 2403 10'un yerine de iki yeni Armonize Sistem kodu olan 2403 11 ve 2403 19'un yürürlüğe konulduğunu;

(2) Dolayısıyla, 20 Mayıs 1987 tarihli ortak transite ilişkin Sözleşme'nin ('Sözleşme') Ek I İlave I'inde yer alan yüksek kaçakçılık riski içeren eşya listesinde belirtilen ilgili Armonize Sistem kodlarının bu doğrultuda değiştirilmesi gerektiğini;

(3) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun 21 sayılı Tavsiye Kararı'nda, diğer hususların yanı sıra paket kodlarına ilişkin olarak yapılan 8.1. sayılı yeni revizyon sebebiyle, Sözleşme'nin Ek III İlave A2'de söz konusu revizyona uygun şekilde uyumlulaştırma yapılmasının uygun olduğunu;

(4) Paket kodu formatının, alfabetik2 (a2) kodlarından alfanümerik2 (an2) kodlarına dönüştürülmüş olması sebebiyle, Sözleşmenin Ek III İlave Al'de yer alan paket türünün (31 no'lu kutucuk) Tipinde/Uzunluğunda buna uygun şekilde değişiklik yapılması gerektiğini;

(5) Yapılması teklif edilen değişikliklerin, ortak transit hükümlerinin AB'nin transitle ilgili hükümleriyle uyumlu hale getirilmesine yol açtığını;

______________________________
1 Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi 226,13.8.1987, s.2
2 Tarife ve İstatistik Nomanklatürü ve Ortak Gümrük Tarifesine İlişkin 2658/87 sayılı Konsey Tüzüğü'nün I nolu Eki'ni değiştiren 27 Eylül 2011 tarih ve 1006/2011 sayılı (AB) Komisyon Uygulama Tüzüğü (Resmi gazete L 282,28.10.2011, s.1)

(6) Bu sebeple de, Sözleşme'de uygun şekilde değişiklik yapılması gerektiğini göz önünde bulundurarak;

BU KARARI KABUL ETMİŞTİR.

Madde 1

20 Mayıs 1987 tarihli ortak transite ilişkin Sözleşme'de, bu Kararın Eki'nde öngörüldüğü üzere değişiklik yapılacaktır.

Madde 2

Bu Kararın Eki'nin 1. Maddesinde belirtilen değişiklikler, 1 Ocak 2012 tarihinde itibaren geçerlidir.

Bu Kararın Eki'nin 2 ve 3. Maddelerinde belirtilen değişiklikler, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Bu Karar, 7 Kasım 2013 tarihinde, Reykavik'te alınmıştır.

 

AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi adına
Başkan Kari F.GARDARSSON


Ek

1. Sözleşmenin Ek 1 İlave l'inde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

(i) '1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99' sayılı AS kodlarının yer aldığı sıra yerine aşağıdaki ifade getirilmiştir.

1701 12
1701 13
1701 14
1701 91
1701 99
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) 7.000 kg    -
-
-
-

(ii) '2403 10' AS kodu yerine aşağıdaki ifade getirilmiştir.

2403 11

2403 19

İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) 35 kg     -

 
2. Sözleşme Ek III İlave Al 'de yer alan, kapların cinsi (kutu 31) tip/uzunluk a2 İlave A2'de belirtilen kap kodu kullanılır, şeklindeki ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kapların cinsi (kutu 31)

Tip/Uzunluk: an2

İlave A2'de belirtilen kap kodu kullanılır.

3. Sözleşme Ek III İlave A2 5 no.lu kaleminin yerine aşağıdaki ifade getirilmiştir.

KAP KODU

(BM/AEK Tavsiye Kararı No: 21/Rev, 8,1 -12 Temmuz 2010)

Sprey (Aerosol) AE
Ampul, korumasız AM
Ampul, korumalı AP
Püskürgeç AT
Torba BG
Torba, esnek hazne FX
Torba, çuval GY
Torba, battal JB
Torba, geniş ZB
Torba, büyüyen MB
Torba, kağıt 5M
Torba, kağıt, katmanlı XJ
Torba, kağıt, katmanlı, su geçirmez XK
Torba, plastik EC
Torba, plastik tabakalı XD
Torba, polietilen 44
Torba, çok hacimli 43
Torba, dokuma kumaş 5L
Torba, dokuma kumaş, dayanaklı XG
Torba, dokuma kumaş, su geçirmez XH
Torba, dokuma kumaş, astarsız XF
Torba, büyük el torbası TT
Torba, plastik dokuma 5H
Torba, plastik dokuma, dayanaklı XB
Torba, plastik dokuma, su geçirmez XC
Torba, plastik dokuma, astarsız XA
Balya, sıkıştırılmış BL
Balya, sıkıştırılmamış BN
Bilya AL
Balon, korumasız BF
Balon, korumalı BP
Çubuk BR
Varil BA
Varil, ahşaptan 2C
Varil, ahşaptan, tıpa şeklinde QH
Varil, ahşaptan, sökülebilir kafalı QJ
Çubuk, tomar/deste/demet halinde BZ
Leğen BM
Sepet BK
Sepet, kulplu, karton HC
Sepet, kulplu, plastik HA
Sepet, kulplu, ahşaptan HB
Bant B4
Kap BI
Kalıp OK
Ahşap BD
Ahşap, tomar/deste/demet halinde BY
Bobin BB
Cıvata BT
Şişe, gaz GB
Şişe, korumasız, soğan şeklinde BS
Şişe, korumasız, silindirik BO
Şişe, korumalı, soğan şeklinde BV
Şişe, korumalı, silindirik BQ
Şişe kasası BC
Kutu BX
Kutu, alüminyum 4B
Kutu, Milletler Topluluğu Elleçleme Ekipman Havuzu (CHEP), Eurobox DH
Kutu, sıklaştırılmış liflerden yapılmış ahşap 4G
Kutu, sıvılar için BW
Kutu, doğal ahşap 4C
Kutu, plastik 4H
Kutu, plastik, genişletilmiş QR
Kutu, plastik, sağlam QS
Kutu, kontrplak 4D
Kutu, yeniden düzenlenmiş ahşap 4F
Kutu, çelik 4A
Kutu, ahşaptan, doğal ahşap, basit QP
Kutu, ahşaptan, doğal ahşap, dayanıklı dış yüzey QQ
Kova BJ
Dökme, gaz (1031 mbar ve 15°C'de) VG
Dökme, sıvılaştırılmış gaz (normal olmayan ısı/basınçta) VQ
Dökme, sıvı VL
Dökme, hurda metal VS
Dökme, katı, ince parçacıklar ("toz") VY
Dökme, katı, granüllü parçacıklar ("tahıllar") VR
Dökme, katı, büyük parçacıklar ("yumrular") VO
Deste BH
Bağ BE
Bağ, ahşaptan 8C
Büyük fıçı BU
Kafes CG
Kafes, Milletler Topluluğu Elleçleme Ekipman Havuzu (CHEP) DG
Kafes, rulo CW
Teneke kutu, silindirik CX
Teneke kutu, dikdörtgen CA
Teneke kutu, kulplu ve oluklu CD
Teneke kutu CI
Çadır bezi CZ
Kapsül AV
Damacana, korumasız CO
Damacana, korumalı CP
Mukavva CM
Platformlu el arabası FW
Karton CT
Kartuş CQ
Mahfaza CS
Mahfaza, araba 7A
Mahfaza, izotermik EI
Mahfaza, iskeletli SK
Mahfaza, çelik SS
Mahfaza, palet tabanlı ED
Mahfaza, palet tabanlı, mukavva EF
Mahfaza, palet tabanlı, metal EH
Mahfaza, palet tabanlı, plastik EG
Mahfaza, palet tabanlı, ahşaptan EE
Mahfaza, ahşaptan 7B
Ahşap varil CK
Sandık CH
Yayık CC
Süt güğümü AI
Sandık CF
Tabut CJ
Kangal CL
Birleşik ambalaj, cam muhafaza 6P
Birleşik ambalaj, alüminyum kasa içinde cam muhafaza YR
Birleşik ambalaj, alüminyum tambur içinde cam muhafaza YQ
Birleşik ambalaj, dayanıklı olmayan plastik çıkın içinde cam muhafaza YY
Birleşik ambalaj, elyaf tambur içinde cam muhafaza YW
Birleşik ambalaj, sıkıştırılmış liflerden yapılmış ahşap kutu içinde cam muhafaza YX
Birleşik ambalaj, kontrplak tambur içinde cam muhafaza YT
Birleşik ambalaj, sağlam plastik denk içinde cam muhafaza YZ
Birleşik ambalaj, çelik sandık kutu içinde cam muhafaza YP
Birleşik ambalaj, çelik tambur içinde cam muhafaza YN
Birleşik ambalaj, hasır kapaklı sepet içinde cam muhafaza YV
Birleşik ambalaj, ahşap kutu içinde cam muhafaza YS
Birleşik ambalaj, plastik muhafaza 6H
Birleşik ambalaj, alüminyum kasa içinde plastik muhafaza YD
Birleşik ambalaj, alüminyum tambur içinde plastik muhafaza YC
Birleşik ambalaj, elyaf tambur içinde plastik muhafaza YJ
Birleşik ambalaj, sıkıştırılmış liflerden yapılmış ahşap kutu içinde plastik muhafaza YK
Birleşik ambalaj, plastik tambur içinde plastik muhafaza YL
Birleşik ambalaj, kontrplak kutu içinde plastik muhafaza YH
Birleşik ambalaj, kontrplak tambur içinde plastik muhafaza YG
Birleşik ambalaj, sağlam plastik kutu içinde plastik muhafaza YM
Birleşik ambalaj, çelik kasa kutu içinde plastik muhafaza YB
Birleşik ambalaj, çelik tambur içinde plastik muhafaza YA
Birleşik ambalaj, ahşaptan kutu içinde plastik muhafaza YF
Külah AJ
Konteyner, esnek 1F
Konteyner, galon GL
Konteyner, metal ME
Konteyner, taşıma ekipmanı olarak başka şekilde belirtilmedikçe CN
Konteyner, harici OU
Kılıf CV
Ahşap kasa CR
Kasa, bira CB
Kasa, hacimli, mukavva DK
Kasa, hacimli, plastik DL
Kasa, hacimli, ahşap DM
Kasa, çerçeveli FD
Kasa, meyve FC
Kasa, metal MA
Kasa, süt MC
Kasa, çok katmanlı, mukavva DC
Kasa, çok katmanlı, plastik DA
Kasa, çok katmanlı, ahşap DB
Kasa, sığ SC
Kasa, ahşaptan 8B
Balık sepeti CE
Fincan CU
Silindir CY
Damacana, korumasız DJ
Damacana, korumalı DP
Dispenser DN
Davul DR
Davul, alüminyum 1B
Davul, alüminyum, çıkartılamayan kafa QC
Davul, alüminyum, çıkartılabilir kafa QD
Davul, elyaf 1G
Davul, demir DI
Davul, plastik IH
Davul, plastik, çıkartılamayan kafa QF
Davul, plastik, çıkartılabilir kafa QG
Davul, kontrplak 1D
Davul, çelik 1A
Davul, çelik, çıkartılamayan kafa QA
Davul, çelik, çıkartılabilir kafa QB
Davul, ahşap 1W
Zarf EN
Zarf, çelik SV
Film paketi FP
Ufak yağ fıçısı FI
Dar küçük şişe FL
Esnek torba FB
Esnek tank FE
Foodtainer FT
Küçük sandık FO
Çerçeve FR
Direk GI
Direk, tomar/deste/demet halinde GZ
Kapaklı sepet HR
Askı HN
Büyük fıçı HG
Külçe IN
Külçe, tomar/deste/demet halinde IZ
Orta boy büyüklükte konteyner WA
Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum WD
Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum, sıvı WL
Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum, basınçlı >10 kpa WH
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik ZS
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, sıvı ZR
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, basınçlı ZP
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, sağlam ZM
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, sıvı ZQ
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, basınçlı ZN
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, sağlam PLN
Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış ahşap ZT
Orta boy büyüklükte konteyner, esnek ZU
Orta boy büyüklükte konteyner, metal WF
Orta boy büyüklükte konteyner, metal, sıvı WM
Orta boy büyüklükte konteyner, metal, çelik dışında ZV
Orta boy büyüklükte konteyner, metal, basınç 10 kpa WJ
Orta boy büyüklükte konteyner, doğal ahşap ZW
Orta boy büyüklükte konteyner, doğal ahşap, astarlı WU
Orta boy büyüklükte konteyner, kağıt, çok katmanlı ZA
Orta boy büyüklükte konteyner, kağıt, çok katmanlı, su geçirmez ZC
Orta boy büyüklükte konteyner, plastik film WS
Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış ahşap ZX
Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış ahşap, astarlı WY
Orta boy büyüklükte konteyner, yeniden düzenlenmiş ahşap ZY
Orta boy büyüklükte konteyner, yeniden düzenlenmiş ahşap, astarlı WZ
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik AA
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, sıvı ZK
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, basınçlı ZH
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, sağlam ZF
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, yapı teçhizatlı, sıvı ZJ
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, teçhizatlı, basınçlı ZG
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, teçhizatlı, sağlam ZD
Orta boy büyüklükte konteyner, çelik WC
Orta boy büyüklükte konteyner, çelik, sıvı WK
Orta boy büyüklükte konteyner, çelik, basınçlı > 10 kpa WG
Orta boy büyüklükte konteyner, dış astarlı dokuma kumaş WT
Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, kaplamalı WV
Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, kaplamalı ve astarlı WX
Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, astarlı WW
Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı WP
Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı ve astarlı WR
Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, astarlı WQ
Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı ve astarlı olmayan WN
Kavanoz JR
Beş galonluk bidon, silindirik JY
Beş galonluk bidon, plastik 3H
Beş galonluk bidon, plastik, çıkartılamayan kafa QM
Beş galonluk bidon, plastik, çıkartılabilir kafa QN
Beş galonluk bidon, dikdörtgen JC
Beş galonluk bidon, çelik 3A
Beş galonluk bidon, çelik, çıkartılamayan kafa QK
Beş galonluk bidon, çelik, çıkartılabilir kafa QL
Testi, sürahi JG
Jüt çuval JT
Küçük fıçı KG
Set halinde KI
Liftvan LV
Kütük LG
Kütük, tomar/deste/demet halinde LZ
Parça LT
Taşıma mapası LU
Valiz LE
Hasır MT
Kibrit kutusu MX
Ortaklaşa tanımlanmış ZZ
Yuva NS
NT
Ağ, boru, plastik NU
Ağ, boru, dokuma kumaş NV
Elde mevcut olmayan NA
Sekizgen Taşıma Kolisi/ Oktabin OT
Ambalaj PK
Ambalaj, mukavva, üstten tutmak için delikli IK
Ambalaj, gösterişli, mukavva IB
Ambalaj, gösterişli, metal ID
Ambalaj, gösterişli, plastik IC
Ambalaj, gösterişli, ahşap IA
Ambalaj, kabarık IF
Ambalaj, kağıt sarılı IG
Ambalaj, gösterişli IE
Paket PA
Gerdel PL
Palet PX
Palet, 100 cm x 110 cm AH
Palet, AS 4068-1193 OD
Palet, kombine açık uçlu kutu ve palet PB
Palet, CHEP 100 cm x 120 cm OC
Palet, CHEP 40 cm x 60 cm OA
Palet, CHEP 80 cm x 120 cm OB
Palet, ISO T11 OE
Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 100 cm PD
Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 120 cm PE
Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 60 cm AF
Palet, küçültülerek sarılmış AG
Palet, üç duvarlı TW
Palet, ahşaptan 8A
Yassı kap P2
Paket PC
Pen PF
Parça PP
Boru PI
Boru, tomar/deste/demet halinde PV
İbrik PH
Kalas PN
Kalas, tomar/deste/demet halinde PZ
Plaka PG
Plaka, tomar/deste/demet halinde PY
Platform, belirsiz ağırlık ve boyutta OF
Çömlek PT
Kese PO
Punnet PJ
Kafes RK
Kafes, çengelli RJ
Zarf, elyaf AB
Zarf, cam GR
Zarf, metal MR
Zarf, kağıt AC
Zarf, plastik PR
Zarf, plastik geçirilmiş MW
Zarf, yün AD
Rednet RT
Makara RL
Halka RG
Çubuk RD
Çubuk, tomar/deste/demet halinde RZ
Rulo RO
Koku torbası SH
Çuval SA
Çuval, çok katmanlı MS
Gemici sandığı SE
Fide SX
Yaprak ST
Yaprak, plastik geçirilmiş SP
Yaprak, metal SM
Yaprak, tomar/deste/demet halinde SZ
Çekme-sarma SW
Kızak SI
Levha SB
Tel SY
Yeni basılmış kağıtların arasına konulan boş kağıt SL
İğ SD
Bobin SO
Bavul SU
Tablet T1
Konteyner tankı, genel TG
Tank, silindirik TY
Tank, dikdörtgen TK
Çay sandığı TC
42 galonluk fıçı TI
Teneke kutu TN
Tepsi PU
Tepsi, yatay istiflenmiş düz öğeli GU
Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, mukavva DV
Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, plastik DS
Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, polisitrin DU
Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, yün DT
Tepsi, sağlam, kapaklı istiflenebilir (CEN TS 14482:2002) IL
Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, mukavva DY
Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, plastik tepsi DW
Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, yün DX
Büyük eşya sandığı TR
Demet TS
Yarım fıçı TB
Yarım fıçı, kapaklı TL
Tüp TU
Tüp, portatif TD
Tüp, hortumlu TV
Tüp, tomar/deste/demet halinde TZ
Büyük fıçı TO
Lastik TE
Kafesli olmayan UC
Ünite UN
Kapsız veya ambalajlanmamış NE
Kapsız veya ambalajlanmamış, çoklu birim NG
Kapsız veya ambalajlanmamış, tek birim NF
Vakumlu paket VP
Furgon ambalajı VK
Tekne VA
Araç VN
Ufak şişe VI
Sepetli şişe WB