Ekonomi Bakanliginin 11.11.2014 tarihli ve 120007770 sayili yazisi (DIR kapsaminda e-fatura kullanimi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Ekonomi Bakanlığının 11.11.2014 tarihli ve 120007770 sayılı yazısı (DİR kapsamında e-fatura kullanımı hk.)

 

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Sayı : 31429883/ 105.1/ 

 

 

 

Konu : E-fatura hk.
 11 Kasım 2014TELEFAKS
 0000120007770 
   
 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK. -İSTANBUL
TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE
 

İlgi: a) 30/06/2014 tarihli ve 120004881 sayılı yazımız.

b) 17/10/2014 tarihli ve 120007173 sayılı yazımız.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızla, Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında, elektronik ortamda düzenlenen faturalarla ilgili veri paylaşımına yönelik çalışmaların tamamlanmasına kadarki süreçte, elektronik ortamda düzenlenen faturaların dahilde işleme rejimi uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi için dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinde dikkate alınacak hususlar belirtilmiştir.

Bu defa, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi İdaresi Başkanlığı tarafından, e-fatura portalı üzerindeki uygulamada (http://www.efatura.gov.tr) yapılan değişikliğe bağlı olarak ilgi (b ) yazımızın 2 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde revize edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Buna göre söz konusu bent;

"2- Belge kapatma müracaatını değerlendiren ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından, belge sahibi firmadan temin edilen XML formatındaki faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-fatura portalı üzerinde (http://www.efatura.gov.tr) yer alan fatura görüntüleyici (Java 1.7) kullanılarak açılması ve "doğrula" butonuyla malı mührünün geçerli olduğu; "sorgula" butonuyla da faturanın GİB sisteminden geçip alıcısına ulaştırıldığının kontrol edildikten sonra, doğruluğu teyit edilen bu bilgiler ile belge sahibi firmanın DİR Otomasyon Sistemine girdiği fatura bilgilerinin aynı olduğunun tespit olunması (faturanın tarih ve sayısı ile birebir aynı olduğunun ve ilave harf/karakter eklenmemiş olduğunun teyit edilmesi) ve doğrulama yapılan bilgilerin belge taahhüt kapatma dosyasında saklanması," şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgileri ve keyfiyetin tüm üyelerinize ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 Veysel PARLAK
 Bakan a.
 Genel Müdür