Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/26)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (11.11.2014 t. 29172 s. R.G.)

Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/26)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (11.11.2014 t. 29172 s. R.G.)


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.11.2014 t. 29172 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/8/2007 tarihli ve 26601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg.*)
6601.10.00.00.00 Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler 30
6601.91.00.00.00 İç içe girebilen milleri olanlar 6
6601.99 Diğerleri 12
6602.00.00.00.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri 8
6603.20.00.00.00 Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine monte edilenler dahil) 15
6603.90.10.00.00 Saplar ve uçlar 6
6603.90.90.10.00 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı 15
6603.90.90.90.00 Diğerleri 15

Kg: Brüt Ağırlık   ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
2/8/2007 26601
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 13/12/2007 26729
2- 22/1/2009 27118
3- 28/7/2011 28008
4- 11/7/2012 28350

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc