Genelge No: 2014/25 (Deniz ve hava tasitlarina ihracat teslimleri ile ilgili 2013/28 sayili Genelgede degisiklik hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Genelge No: 2014/25 (Deniz ve hava taşıtlarına ihracat teslimleri ile ilgili 2013/28 sayılı Genelgede değişiklik hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 52707093/140.01.01

19.11.2014

Konu : 2013/28 Sayılı Genelge
GENELGE 
(2014/25)

24.07.2013 tarihli ve 2013/28 sayılı Genelge'nin 6 ncı maddesinin ilk cümlesinde geçen "ilk iş gününün" ibaresi, "ikinci iş gününün" şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a. 
 Müsteşar

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri