Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2005/3)’de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (23.11.2014 t. 29184 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (23.11.2014 t. 29184 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTİP Madde Adı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
903180989000 Diğerleri 7.000


*Ton: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.