Gümrüklerde çifte vurgun

images/g%C3%BCmr%C3%BCk_kap%C4%B1lar%C4%B1/gumruk-havalimani.jpg


Gümrüklerde çifte vurgun


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kırmızı ette transit geçişte tespit edilen vurgunun bir başka boyutunun da Dahilde İşlem Rejimi (DİR) çerçevesinde olduğunu belirledi. Ürünü ihraç etmeyerek iç piyasaya devam eden ve devletten KDV iadesi alan firmalar tespit edildi.


Sıfır gümrük vergisi ve KDV istisnası sayesinde ihracatın teşvikinde en mühim uygulamalardan olan Dahilde İşleme Rejiminde (DİR) ciddi suiistimaller olduğu saptadı . Bu çerçevede yurtdışından getirilen pahalı ürünün işlendikten akabinde yeni ürün olarak ihraç edileceği yerde ithal ürünün iç piyasaya satıldığı ortaya çıkarıldı. İthal ürünün yerine daha ucuza içeriden elde edilen malzeme ile ihraç edilecek ürünün geliştirildiği böylece hem pahalı malın gümrük vergisi ödenmediği, hem ihracatta KDV iadesi alan firmalar olduğu saptadı . Bu vurgun yöntemi Mersin Gümrük Bölgesi’nde DİR çerçevesinde ihraç edilen ürünlerde 6 gün boyunca gercekleşen incelemede ortaya çıkarıldı. Suiistimal 257 beyannameden 70’inde net görülünce, Türkiye’deki gümrüklerde yağdan, buğdaya, pirinçten, şekere kadar bir dizi üründe tetkik başlatıldı.


İHRAÇ EDİLEN MAL SUİSTİMAL GÖRÜLDÜ


DİR’in ihracatçılar açısından etkili bir teşvik modeli olduğunu ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, “Ciddi finansman yükünün azaltılması ve katkı sağlaması açısından uygulamaya konulan güzel bir model. Şayet ciddi bir suiistimal edilme noktasında iddialar vardı. Böylece Mersin Gümrük Bölgesi’nde bir tetkik başlattık. 6 günlük uygulamada DİR kapsamında ihracat yapan firmaların tüm ürünlerinden birer numune aldık ve tahlile gönderdik. DİR çerçevesinde ithal edilen malın Türkiye’de yeni bir ürünün oluşumunda kullanılıp ihraç edilirken, gerçekten ithal edilen mal kullanılmış mı tespit etmek istedik. Tahlil sonuçlarından 257 beyannameyi inceledik. 70’inde değişiklik çıktı. Bunları 30 kadar mükellefin gerçekleştirdiğini belirledik” diye açıkladı . 


İthal ipliğin yüzde 80’i kullanılmadı


Bu çerçevede ithal edilen pahalı bir ipliğin, ihraç edilecek bir başka üründe kullanılacağı beyan edilmesine rağmen , ürün ihracat seviyesinde incelemeye tabi tutuldu. İthal edilen pahalı ipliğin yüzde 80 kullanılması lazım gelirken , yüzde 60’ının kayıp, yüzde 20'sinin kullanıldığı saptadı . İpliğin antidampinge tabi oluşundan yüzde 60’ı iç piyasaya yüksek fiyattan satıldığı saptadı .