Gümrükler Genel Müdürlügünün 25.11.2014 tarihli 4145467 sayili tasarruflu yazisi (Su Kaplumbagalari Ithalati)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Su Kaplumbağaları İthalatı -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 tarihli 4145467 sayılı tasarruflu yazısı (Su Kaplumbağaları İthalatı)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :20117910/170.05.01
Konu : Su Kaplumbağaları İthalatı
25.11.2014 / 4145467
DAĞITIM

İlgi :10.10.2011 tarihli ve 6051 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, CITES Sözleşmesine tabi olmayan yaban hayvanı türlerinin ticaretinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenen İhracata Uygunluk Belgesi ve İthalata Uygunluk Belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranması gerektiği belirtilerek, gümrük idarelerinde kimi zaman söz konusu Belge aranmaksızın ithal işlemlerinin tamamlandığının anlaşıldığı, bu itibarla bahse konu türlerin ticaretinde mezkur belgelerin aranmasına ilişkin daha dikkatli olunması gerektiği bildirilmişti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 20.11.2014 tarihli ve 237075 sayılı yazıda ise kırmızı yanaklı su kaplumbağalarının toplum, çevre sağlığı ve doğal populasyonlara zarar verme riskinin yüksek olması sebebiyle ithalatının uygun olmadığı belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve ilişikte detaylı bilgisi gönderilen söz konusu türün ithalatında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenen İhracata Uygunluk Belgesi ve İthalata Uygunluk Belgesinin aranmasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, söz konusu belgenin ibraz edilememesi halinde ithalata izin verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 Mustafa GÜMÜŞ
 Genel Müdür a.
 Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

  

 

 

Bilimsel sınıflandırma
Alem: Animalia (Hayvanlar)
Sınıf:Reptilia (Sürüngenler)
Takım:Testudines(Kaplumbağalar)
Familya:Emydidae
Cins:Trachemys
Tür: Trachemys scripta

 

 Kızıl yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans), Emydidae familyasına ait bir kaplumbağa alt türüdür. Kırmızı yanaklı su kaplumbağası veya Singapur kaplumbağası olarak bilinir ve evcil hayvan olarak dünyanın dört bir yanına yayılmıştır.

Kafalarının yan kısmında, bu türe adını da veren kırmızı, turuncu renkte şeritler vardır. Türkiye'de Singapur kaplumbağası olarak bilinse de anavatanları Kuzey Amerika'nın güney bölgeleri olan, Florida ve Meksika'dır. Kızıl yanaklı su kaplumbağasına ev hayvanı olarak evlerde bakılmaktadır. Evlerde bakılanlardan bazıları çeşitli nedenlerle yerleşim yerleri çevresindeki sulara bırakıldığından, anavatanı dışındaki pek çok yerde de yabani olarak yaşayan örnekleri mevcuttur. Bu yüzden dünya üzerinde geniş bir alana yayılmışlardır.

Genel Özellikleri

Ayırt edici özelliği, yanaklarındaki kırmızı, turuncu veya sarı tonlarındaki lekelerdir. Bu tür yaklaşık 1,5 kg'lık bir ağırlığa ve dişiler 35 cm, erkekleri ise 25 cm'ye kadar bir uzunluğa ulaşırlar. Sağlıklı bir 'kızıl yanaklı' kaplumbağa akvaryumda beslendiğinde 30 yıl yaşayabilir. Bu sürede yavaşça büyür. Yaşamının ilk yılında 5-7cm büyür. İkinci yılında ise 7-11cm bir uzunluğa ulaşır. Ancak bu büyüklükler beslenme, bakım koşulları ve güneş görme ile oldukça farklılık gösterebilir.

Genel Bakım

Çoğu su kaplumbağası gibi kızıl yanaklı su kaplumbağası da hem hayvansal hem de bitkisel besinleri tüketebilir. Bu canlılar sıcaklığa ve neme karşı oldukça hassastır.

 

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 

20.11.2014

Sayı :97117761-724.01.02-237075 
Konu :Su Kaplumbağaları İthalatı Hakkında
 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Ülkemiz Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)'ne 1996 yılında taraf olmuştur. CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği 2001 yılında yayımlanmış ve 2004 yılında revize edilerek kurumların görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğe göre TÜBİTAK Başkanlığı Bilimsel Otorite olarak görev yapmaktadır.

Son zamanlarda Bakanlığımıza çeşitli firmalar tarafından oldukça sık bir şekilde kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) İthalatı başvuruları yapılmaktadır. Bahse konu başvurularla ilgili olarak söz konusu kaplumbağaların ileriki zamanlarda toplu veya bir kısmının doğaya bırakılması ihtimalinde toplum, çevre sağlığı ve doğal popülasyonlara vereceği zararlar açısından sakıncalı olup olmayacağı konusunda tereddüt hasıl olmuş ve CITES Bilimsel Merci olan TÜBİTAK Başkanlığı'na su kaplumbağalarının ithalatının uygun olup olmadığı konusunda görüş sorulmuştur.

Bu doğrultuda, TÜBİTAK Başkanlığı'nın ekte sunulan konuya ilişkin raporuna göre; bu tür su kaplumbağalarının istilacı bir tür olması, doğal popülasyonları tehdit etmesi ve hastalık bulaştırma riskinin yüksek olması sebebiyle ithalatının uygun olmadığı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, bahse konu türlerin ithalatı uygun görülmediğinden, denetimlerin sıkı tutulması ve söz konusu istilacı türün ülkemize girişinin engellenmesi için konunun tüm Gümrük noktalarına bildirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 Ahmet ÖZYANIK
 Bakan a.
 Genel Müdür

EKLER:

- TÜBİTAK Başkanlığı'nın görüşü (4 sayfa)

- Kızıl Yanaklı Kaplumbağa bilgi notu (1 sayfa)