Ekonomi Bakanliginin 25.11.2014 tarihli ve 887 sayili yazisi (Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Misir'a gerçeklesecek ihracatlar için Ek Süre )

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Ekonomi Bakanlığının 25.11.2014 tarihli ve 887 sayılı yazısı (Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Mısır'a gerçekleşecek ihracatlar için Ek Süre )

 

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI

25.11.2014

Sayı : 31429883-105.01-887  

Konu : Dahilde İşleme

 (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. A. Blok 34197 Yenibosna İSTANBUL

Son zamanlarda Bakanlığımıza müracaatta bulunan Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olan bazı firmalar ile belgesiz ihracat kredisi kullanan bazı firmalar Ukrayna, Irak, Suriye, Libya, Mısır'da yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle, bu ülkelere yönelik gerçekleştirecekleri ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri belge/kredi taahhüt süresi içerisinde tamamlayamadıklarını belirterek ilave süre talebinde bulunmaktadırlar.

Bu çerçevede, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,

-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilmeyen ihracatın Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Mısır'a yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,

-Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibarıyla ihracatının ya da son dört takvim yılı içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,

kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmesi halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ'in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ay ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

Ayrıca; Irak, Suriye, Libya, Mısır ve Ukrayna'da vuku bulan karışıklıklar yüzünden, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve 18/11/2014 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim, harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Irak, Suriye, Libya, Mısır veya Ukrayna ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmeyen bir kısmının Irak, Suriye, Libya, Mısır veya Ukrayna'ya yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim, harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen İhracat: 2008/6 sayılı Tebliğ'in 17 ve 21 nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) ay ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

  Şaban Kaan ÖZDEMİR
  Bakan a.
  Genel Müdür YardımcısıDAĞITIM:
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Karadeniz İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği
Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Evrak bilgisine www.ekonomi.gov.tr adresinden "koj13B9646" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.