Strateji Gelistirme Baskanligi 03.12.2014 tarihli 4352649 sayili tasarruflu yazisi (Ihracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi hk YOIKK Dis Ticaret ve Gümrükler TK. 1. Eylem)

Strateji Gelistirme Baskanligi 03.12.2014 tarihli 4352649 sayili tasarruflu yazisi (Ihracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi hk YOIKK Dis Ticaret ve Gümrükler TK. 1. Eylem)


dış ticaret - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Strateji Geliştirme Başkanlığı 03.12.2014 tarihli 4352649 sayılı tasarruflu yazısı (İhracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi hk YOİKK Dış Ticaret ve Gümrükler TK. 1. Eylem)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı : 14061376/602.05
Konu YOİKK Dış Ticaret ve Gümrükler TK. 1.Eylem
DAĞITIM

Bilindiği üzere, Yatırım Ortamı İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesinin Haziran 2014-Haziran 2015 dönemi 1. eylemi ihracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi olarak belirlenmiştir.

Söz konusu eylemle ihracat süreçlerinde katlanılan tüm dışsal maliyetlerin çıkartılması ve süreçlerin sürelerinin detaylı bir biçimde incelenerek iyileşme gerektiren alanların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eylem doğrultusunda 23.10.2014 tarihinde yapılan teknik komite toplantısı ve daha sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde ihracatta ortalama maliyet ve sürelerinin tespitine ilişkin tablo nihai hale getirilmiştir.
Yazımız ekinde gönderilen tabloda ihracatın gerçekleşmesi aşamasında maliyet ve süre oluşturan adım ve aşamalar yer almaktadır.

İhracatta katlanılan maliyet ve sürelerin sektörler arasında önemli değişiklik gösterebilmesi nedeniyle, daha sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için ilk aşamada ülkemiz ihracatının yaklaşık % 80'ine denk gelen 4 sektör bazında ayrı ayrı çalışma tabloları hazırlanmıştır.

Söz konusu çalışmanın 1 gümrük beyannamesi bazında doldurulması, ihracatta katlanılan ortalama ücretlerin TL olarak belirtilmesi, ortalama işlem sürelerinin ise dakika olarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak yazımız ekinde gönderilen tabloların belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren yeterli sayıda Birliğiniz/Meclisiniz/Derneğiniz üyesince elektronik ortamda doldurulmasının sağlanarak, doldurulan formların tümünün 22.12.2014 tarihi mesai bitimine kadarV.Ozkaya@gtb.gov.tr posta adresine gönderilmesi,

Tereddüt oluşan hususlarda Bakanlığımızla iletişime geçilerek sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cem SÖNMEZ
 Bakan a.
 Daire Başkanı

EK:
1 -Tablo

DAĞITIM:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Uluslararası Yatırımcılar Derneği
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri
 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc