Gümrükler Genel Müdürlügünün 04.12.2014 tarihli 4382665 sayili tasarruflu yazisi (Antrepoya alinan et ürünleri, çay ve muzun baska bir gümrüge transit edilemeyecegi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


 et ve et ürünleri ithalatı, çay ve Muz İthalatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.12.2014 tarihli 4382665 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepoya alınan et ürünleri, çay ve muzun başka bir gümrüğe transit edilemeyeceği hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 40216608/131.99
Konu : Antrepolar
04.12.2014 / 4382665
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 559/3 üncü maddesi "Antrepolara konulan eşyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir." hükmünü amirdir.

Bakanlık Makamının 3/12/2014 tarih ve 4337388 sayılı Olurları ile;

- Antrepo rejimine tabi tutulmuş

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.12.2014 tarihli 4382665 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepoya alınan et ürünleri, çay ve muzun başka bir gümrüğe transit edilemeyeceği hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 40216608/131.99
Konu : Antrepolar
04.12.2014 / 4382665
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 559/3 üncü maddesi "Antrepolara konulan eşyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir." hükmünü amirdir.

Bakanlık Makamının 3/12/2014 tarih ve 4337388 sayılı Olurları ile;

- Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay ve muz cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi,

- Antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesi;

- Söz konusu uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olması;

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Önder GÖÇMEN
 Bakan a.
 Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

- Antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesi;

- Söz konusu uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olması;

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Önder GÖÇMEN
 Bakan a.
 Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri