Gümrükler Genel Müdürlügünün 04.12.2014 tarihli 4344874 sayili tasarruflu yazisi (Dahilde isleme izninde ek süre )

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.12.2014 tarihli 4344874 sayılı tasarruflu yazısı (Dahilde işleme izninde ek süre )

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 41208501/132.05.01
Konu :Dahilde işleme izninde ek süre
04.12.2014 / 0004344874
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.11.2014 tarih ve 120007540 sayılı yazıda; Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan siyasi ve sosyal karışıklıklar nedeniyle, dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bu ülkelere ihracat yapan firmaların yükümlülüklerini tamamlamalarında sıkıntılar yaşanması sebebiyle, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 25, 26 ve 49 uncu maddelerine istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre verildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, uygulamada paralellik sağlanması bakımından, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Ukrayna'da yaşanan siyasi ve sosyal karışıklıklar nedeniyle dahilde işleme izni süresi içerisinde bu ülkelere yapılan ihracatların tamamlanmasında sıkıntılar yaşanması sebebiyle, yükümlüsünce talep edilmesi halinde mücbir sebep veya fevkalade hal süresi de dikkate alınarak 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 25, 26 ve 27'incimaddelerine istinaden dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hususunun ilgili gümrük idarelerince değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri