Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 04.12.2014 tarihli 4374094 sayili tasarruflu yazisi (Kiymet Bildirim Formu)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 04.12.2014 tarihli 4374094 sayili tasarruflu yazisi (Kiymet Bildirim Formu)


Kıymet Bildirim Formu - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.12.2014 tarihli 4374094 sayılı tasarruflu yazısı (Kıymet Bildirim Formu)

 "Kıymet Bildirim Formu Doldurma Rehberi"

 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 

İVEDİ

Sayı : 73421605/010.06
Konu : Kıymet Bildirim Formu
DAĞITIM


Beyanname ekine eklenen belgelerin azaltılması ve beyanname ekine eklenen belgelere ilişkin bilgilerin beyanname ile birlikte elektronik ortama aktarılarak söz konusu belgelerin beyanname ekinde aranmasından vazgeçilmesi çalışmaları kapsamında, Gümrük Yönetmeliği'nin 114 üncü maddesi gereğince beyanname ekinde ibraz edilen Kıymet Bildirim Formu (KBF), "Genel Bilgiler" ve "Kalem Bilgileri" şeklinde BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü "Bağlantılar" sekmesine aktarılmıştır.

Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde Kıymet Bildirim Formunun doldurulmasına ilişkin hususlar Genel Müdürlüğümüzce çıkarılan 2014/15 sayılı Genelge'de açıklanmış olup, "Kıymet Bildirim Formu Doldurma Rehberi" ise bakanlığımız web sitesi "Duyurular" alanında yayımlanmıştır.

Bilgi alınması ve düzenlemenin 08.12.2014 tarihinden itibaren devreye alınacağı hususunda dernek üyelerine gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

 Harun USLU
 Bakan a.
 Genel Müdür V.


EK

DAĞITIM:
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirlikleri Derneklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc