Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan: Bitki karantinasi yönetmeliginde degisiklik Yapilmasina dair yönetmelik (17 Mayis 2012 T.28295 S.RG)

small_tarim-logo(8).jpg


17 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28295

YÖNETMELİK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 – 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) İhraç edilecek bitki ve bitkisel ürünler için düzenlenecek Bitki Sağlık Sertifikaları, 17 nci madde hükümlerine göre düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatında İstenen Özel Şartlar’ın 1.8 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

1.8.1

 

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz dışındaki ülkeler ile Rusya, Kazakistan ve Ukrayna menşeili; tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan (Coniferales)  elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları.

 

 

a) Kabuğu soyulmuş yuvarlak odundan üretildiği Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

b) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir,

veya

c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin % 20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemi yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C’lik bir öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

1.8.2

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz dışındaki ülkeler ile Rusya, Kazakistan ve Ukrayna menşeili; orta çapı 12 cm’den küçük lif, yonga ve kâğıtlık odun

 

a) Üzerinde Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.

ve

b) Kabuğu soyulmuş olmalıdır.

veya

c) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir,

veya

d) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin % 20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemi yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

 veya

e) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C’lik bir öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatında İstenen Özel Şartlar’ın 2.6 ncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

2.6.1

ABD menşeili; Quercus L.’nin doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, aşağıda belirtilenler dışındaki odunu:

–       Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları,

–       Odunun minimum 176 °C’ de 20 dakika süreyle ısıl işlem uygulanarak üretildiğinin belgeli ispatının olduğu fıçılar, variller, tekneler ve diğer fıçıcıların ürünleri ile bunların fıçı tahtası dahil odun kısımları,

–       Kaplama üretimi amaçlı, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza eden odun.

 

a) Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört köşe şekil verilmiş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

b) Kabuksuz olduğu ve kuru madde yüzdesi ile ifade edilen nem içeriğinin % 20’den az olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

c) Kabuksuz olduğu ve onaylı bir sıcak hava veya sıcak su ile dezenfekte edilmiş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

d) Eğer biçilmişse, üzerinde kabuk kalıntısı olsun ya da olmasın;

 1) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin % 20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemine maruz kaldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır.

veya

2) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir,

 

2.6.2

ABD menşeili; Quercus L.’nin kaplama üretimi amaçlı, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza eden odunu.

a) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir.

b) Ek-6/A listede yetkilendirilen giriş kapılarından giriş yapmalıdır.

”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatında İstenen Özel Şartlar’ın 2.11 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

2.11

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt.,Lithocarpus densiflorus (Hook.&Arn.) Rehd.,Quercus spp. L ve Taxus brevifolia Nutt. Odunları

a) Bitkiler Phytophthora ramorum’dan arî alanlar menşeli olmalı ve bu alanın adının Bitki Sağlık Sertifikasının “menşei yeri” başlığı altında yer aldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

b) Bitki Sağlık Sertifikası, odunların kabuklarının soyuldukları resmi olarak doğrulandıktan sonra düzenlenmelidir.

ve

— Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört köşe şekil verilmiş olduğu,

veya

— Kuru madde yüzdesi ile ifade edilen nem içeriğinin %20’den az olduğu,

veya

— Onaylı bir sıcak hava veya sıcak su ile dezenfekte edilmiş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

c) Eğer biçilmişse, üzerinde kabuk kalıntısı olsun ya da olmasın;

 1) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin % 20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemine maruz kaldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır.

veya

2) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir,

”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gerekli Bitki ve Bitkisel Ürünler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

EK-5

“

Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gerekli Bitki ve Bitkisel Ürünler

 

GTİP

MADDE İSMİ

06.01

Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç)

06.02

Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri

06.03

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze olanlar)

06.04

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze olanlar)

07.01

Patates (taze veya soğutulmuş)

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

07.03

Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)

07.04

Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)

07.05

Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)

07.06

Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

07.08

Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)

07.09

Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

0712.90.11.00.00

Tohumluk (melez)

07.13

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)

07.14

Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze veya soğutulmuş)

0801.12.00.00.00

İç kabuklu (endokarp) Hindistan cevizi

0801.19.00.00.00

Diğerleri

0801.21.00.00.00

Kabuklu brezilya cevizi

0801.31.00.00.00

Kabuklu kaju cevizi

0802.11

Kabuklu bademler

0802.21.00.00.00

Kabuklu fındık veya filbert (Corylus spp.)

0802.31.00.00.00

Kabuklu ceviz

0802.41.00.00.00

Kabuklu Kestane (Castanea Spp.)

0802.51.00.00.00

Kabuklu Antep fıstığı

0802.61.00.00.00

Kabuklu Avustralya fındığı (Makadamya cevizi)

0802.70.00.00.00

Kola cevizi (Cola spp.)

0802.80.00.00.00

Arek cevizi

0802.90

Diğerleri

08.03

Muz (plantain dahil) (yalnız taze olanlar)

0804.10.00.00.00

Hurma

0804.20.10.00.00

Taze incir

0804.30.00.00.00

Ananas

0804.40.00.00.00

Avokado armudu

0804.50

Guava armudu, mango ve mangost

08.05

Turunçgiller (taze olanlar)

(0805.90.00.00.12 GTİP’li kurutulmuş turunçgiller hariç)

0806.10

Üzümler (taze olanlar)

08.07

Kavunlar (karpuzlar dahil) ve Papaya (taze olanlar)

08.08

Elma, armut ve ayva (taze olanlar)

08.09

Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze olanlar)

08.10

Diğer meyveler (taze olanlar)

0813.50.39.00.00

Diğerleri

0814.00.00.00.00

Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze olanlar)

0901.11.00.00.00

Kafeini alınmamış kahve (kavrulmamış olanlar)

10.01

Buğday ve mahlut

10.02

Çavdar

10.03

Arpa

1004.00

Yulaf

10.05

Mısır

1006.10

Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)

10.07

Tane darı (koca darı)

10.08

Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat

12.01

Soya fasülyesi (kırılmış olsun olmasın)

12.02

Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)

1203.00.00.00.00

Kopra

1204.00

Keten tohumu (Kırılmış olanlar hariç)

1205.10.10.00.00

Tohumluk olanlar

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1206.00

Ayçiçeği tohumu (Kırılmış olsun olmasın)

12.07

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (Kırılmış olsun olmasın)

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar:

1210.10.00.00.00

Şerbetçi otu kozalakları (Dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş olanlar)

12.11

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (Taze olanlar)

1212.21.00.10.00

Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar

1212.21.00.90.00

Diğerleri (taze olanlar)

1212.29.00.10.00

Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar

1212.29.00.90.00

Diğerleri

1212.91.80.00.00

Diğerleri (taze olanlar)

1212.92.00.00.00

Keçiboynuzu (harnup)

1212.93.00.00.00

Şeker kamışı (taze olanlar)

1212.94.00.00.00

Hindiba kökleri

1212.99.41.00.00

Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş (keçiboynuzu tohumları)

1212.99.49.00.00

Diğer keçiboynuzu tohumları

1212.99.95.00.13

Tatlı sorgum (saccharatum)

1212.99.95.00.14

Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri

1212.99.95.00.19

Diğerleri

1214.90

Diğerleri

1404.20.00.00.00

Pamuk linteri

1404.90.00.10.00

Yontulmaya elverişli  sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (korozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri)

1404.90.00.30.00

Özellikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ veya demet halinde olsun olmasın) ([sadece süpürge darısı (Sorghum spp.)])

1404.90.00.92.14

Palamut

1404.90.00.92.16

Ceviz kökü

1404.90.00.99.19

Diğerleri

1801.00.00.00.11

Dane kakao (ham)

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri (2401.20 sapları koparılmış, damarı çıkarılmış olanlar hariç)

2703.00

Turb (turb döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)

44.01

Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)

44.03

Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın) (4403.10- Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş olanlar hariç)

44.04

Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde ağaçlar (Kalınlığı 6 mm’yi geçenler)

44.06

Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri

44.07

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya  uç uca eklenmiş olsun olmasın)

44.15

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar:

4416.00

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI) (boyanmış ve verniklenmiş hariç)

4501.10.00.00.00

Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış)

5201.00.90.00.00

Diğerleri

5202.10.00.00.19

Diğerleri

5202.91.00.00.12

Tarak telefi

5202.91.00.00.19

Diğerleri

5202.99.00.00.12

Tarak telefi

5202.99.00.00.18

Diğerleri

9603.10.00.00.00

Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)

”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin aynı ekinde yer alan EK-6 Giriş ve Çıkış Kapılarının A) Bitki ve Bitkisel Ürün Giriş Kapıları kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve B) Bitki ve Bitkisel Ürün Çıkış Kapıları kısmının 13 üncü satırının “Çıkış Kapısının Adı” bölümüne “İnegöl”, 27 nci satırının “Çıkış Kapısının Adı” bölümüne “Pendik” ibareleri eklenmiştir.

 

“A ) BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN GİRİŞ KAPILARI

 

SIRA NO

BAĞLI OLDUĞU İL

KAPININ ADI

1

1ADANA

Adana, Yumurtalık Serbest Bölge

2

AĞRI

Doğu Beyazıt, Gürbulak

3

1ANKARA

Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa

4

1, 2ANTALYA

Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge

5

ARDAHAN

Türkgözü

6

2ARTVİN

Hopa, Sarp

7

BALIKESİR

Bandırma

8

2BARTIN

Bartın

9

1,2BURSA

Bursa, 3Gemlik, Mudanya, İnegöl

10

ÇANAKKALE

Çanakkale

11

1,2EDİRNE

Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala,  Hamzabeyli

12

ERZURUM

Erzurum

13

ESKİŞEHİR

Eskişehir

14

GAZİANTEP

Gaziantep, Islahiye

15

GİRESUN

Giresun

16

IĞDIR

Dilucu

 

 

 

17

 

 

 

1,2İSTANBUL

İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı,  Erenköy, Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Pendik

 

18

 

1,2İZMİR

İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa, Dikili, Çeşme

19

HAKKARİ

Esendere

20

1HATAY

Antakya, 2İskenderun, Isdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü

21

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş

22

2KASTAMONU

İnebolu

23

KAYSERİ

Kayseri

24

KİLİS

Öncüpınar

25

2,3KOCAELİ

İzmit, Derince, Gebze, Dilovası

26

KONYA

Konya

27

MALATYA

Malatya

28

MARDİN

Mardin, Nusaybin

29

1,2MERSİN

Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge

30

MUĞLA

Dalaman Havalimanı

31

2ORDU

Ordu, Ünye

32

2RİZE

Rize

33

1,2SAKARYA

Sakarya

34

1,2SAMSUN

Samsun, Samsun Serbest Bölge

35

2SİNOP

Sinop

36

SİVAS

Sivas

37

ŞIRNAK 

Habur, İpekyolu

38

2TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy, Avrupa Serbest Bölge

39

1,2TRABZON

Trabzon, Trabzon Serbest Bölge

40

UŞAK

Uşak

41

VAN

Kapıköy

42

1YALOVA

Yalova

43

2ZONGULDAK

Zonguldak, Karadeniz Ereğli

 

1 Üretim ve çoğaltım materyali ithaline yetkili iller

2 Ahşap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkili iller

3 EK-4,  Madde 2.6.2’ye göre ABD’den meşe ithalatına yetkili kapılar”

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.