Türk Gida Kodeksi Zeytinyagi ve Pirina Yagi Tebligi (Teblig No: 2010/35)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: 2014/54) (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2010/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/54) (12.12.2014 t. 29203 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2010/35)’nin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz.

(2) Ek-1’in 1.4 maddesinde yer alan yağ asidi etil esteri değeri 31/12/2015 tarihine kadar en fazla 40 mg/kg, 1/1/2016 tarihinden itibaren en fazla 30 mg/kg olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Tebliğe Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek-1

Özellikler Değerler
Ham Zeytinyağı Natürel Sızma Zeytinyağı Natürel Birinci Zeytinyağı Rafine Zeytinyağı Riviera Zeytinyağı Ham Pirina Yağı Rafine Pirina Yağı Pirina Yağı
1.Kalite Kriterleri  
1.1. Serbest asitlik (% oleik asit cinsinden) > 2,0 ≤ 0,8 ≤ 2,0 ≤ 0,3 ≤ 1,0 - ≤ 0,3 ≤ 1,0
1.2. Peroksit Değeri, (meq aktif oksijen/kg yağ) - ≤ 20 ≤ 20 ≤ 5 ≤ 15 - ≤ 5 ≤15
1.3. Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma (E) (4)  
E (232 nm) - ≤ 2,5 ≤ 2,60 - - - - -
E (270 nm) - ≤ 0,22 ≤ 0,25 ≤ 1,10 ≤ 0,90 - ≤ 2,00 ≤ 1,70
Delta E - ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,16 ≤ 0,15 - ≤ 0,20 ≤ 0,18
1.4. Yağ Asidi Etil Esterleri (FAEE) (mg/kg) - FAEE ≤ 40 (31/12/2015 tarihine kadar)
FAEE ≤ 30 (1/1/2016'dan itibaren)
- - - - - -
1.5. Halojene Çözücüler Her bir halojene çözücünün maksimum konsantrasyonu 0,l mg/kg'ı,
Halojene çözücülerin toplamının maksimum konsantrasyonu 0,2 mg/kg'ı geçmemelidir.
2.Saflık Kriterleri  
2.1. Gaz Kromatografide Belirlenen Yağ Asitleri Kompozisyonu (% m/m Metil Esterleri)  
Miristik asit (C14:0) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03
Palmitik asit (C16:0) 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20
Palmitoleik asit (C16:1) 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5
Heptadekanoik/margarik asit (C17:0) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Heptadesenoik/margoleik asit (C17:1) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Stearik asit (C18:0) 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0
Oleik asit (C18:1) 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0
Linoleik asit (C18:2) 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0
Linolenik asit (C18:3) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0
Araşidik asit (C20:0) ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6
Gadoleik/eikosenoik asit (C20:1) ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4
Behenik asit (C22:0) ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Lignoserik asit (C24:0) ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
2.2. 2-gliseril monopalmitat (%)                
2.2.1. Toplam Palmitik asit (%) ≤ 14  ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤1,4 ≤1,4 ≤1,2
2.2.2. Toplam Palmitik asit (%) > 14  ≤ 1,1 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,1 ≤ 1,0
2.3. Sterol Kompozisyonu(4)  
2.3.1. Sterol Toplamındaki %' ler  
Kolesterol ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Brassikasterol ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Kampesterol ≤ 4,0 ≤ 4,0(5) ≤ 4,0(5) ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0(5) ≤ 4,0(5) ≤ 4,0
Stigmasterol < Kampasterol (Ham zeytinyağı ve ham pirina yağında aranmaz.) (4)
Delta-7-stigmastenol ≤ 0,5(5) ≤0,5(5) ≤ 0,5(5) ≤ 0,5(5) ≤ 0,5(5) ≤ 0,5(5) ≤ 0,5(5) ≤ 0,5(5)
∑ Beta-sitosterol (Beta-sitosterol + delta-5-avenasterol + delta-5,23-stigmastadienol+ klerosterol+ sitostanol + delta-5,24-stigmastadienol) ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93
2.3.2. Toplam Sterol, (mg/kg) ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 2500 ≥ 1800 ≥ 1600
2.4. Eritrodiol ve Uvaol (Toplam Steroller İçinde), (%) ≤ 4,5(2) ≤ 4,5 ≤ 4,5 ≤ 4,5 ≤ 4,5 > 4,5(3) > 4,5 > 4,5
2.5. Trans Yağ Asitleri                 
C 18:1T (%) ≤ 0,10 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,40 ≤ 0,40
C18:2 T (%)+C 18:3 T (%) ≤ 0,10 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,10 ≤ 0,35 ≤ 0,35
2.6. Tohum Yağlarının Tespiti, Gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5
2.7. Rafine Bitkisel Yağların Tespiti, Stigmastadienler (mg/kg) ≤ 0,50(6) ≤ 0,05(6) ≤ 0,05(6) - - - - -
2.8. Mumsu Maddeler (mg/kg) C40+C42 +C44+C46 ≤300(2) C42+C44+C46 ≤ 150 C42+C44 +C46 ≤ 150 C40+C42 +C44+C46 ≤350 C40+C42 +C44+C46 ≤350 C40+C42 +C44+C46 >350(3) C40+C42 +C44+C46 >350 C40+C42 +C44+C46 >350
(1) Aktif alüminyum oksitten geçirildikten sonra, örneğin 270 nm dalga boyunda ölçülen özgül soğurması 0,11'e eşit veya daha az olmalıdır.
(2) 300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham zeytinyağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği ≤ 350mg/kg veya (eritrodiol+uvaol) içeriği ≤ %3,5 olması gerekmektedir.
(3) 300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham pirina yağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği > 350mg/kg veya (eritrodiol+uvaol) içeriği > %3,5 olması gerekmektedir.
(4) Yurtiçinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, zeytinyağı komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesiyle belirlenir.
(5) Kampesterol değeri %4 - %4,5 aralığında olduğunda ve Delta-7-stigmastenol değeri %0,5 - %0,8 aralığında olduğunda Ek-3'teki karar ağaçlarına göre karar verilir.
(6) Kapiler kolonda ayrılabilen veya ayrılamayan toplam izomerler

 

Ek-3

1) Natürel Sızma ve Natürel Birinci Zeytinyağı için Kampesterol Karar Ağacı

% 4,0 < Kampesterol < %4,5

Delta-7-Stigmastenol ≤ %0,3
Stigmasterol ≤ %1,4

Diğer parametreler Ek-1’de verilen değerlere uygun olur.

2) Delta-7-Stigmastenol Karar Ağacı

a) Natürel Sızma ve Natürel Birinci Zeytinyağı

%0,5 < Delta-7-Stigmastenol ≤ %0,8

Beta-sitosterol / (Kampesterol + Delta-7-Stigmastenol) ≥ 25

Gerçek ve teorik ECN42 içeriği arasındaki maksimum fark ≤ 0,1

Stigmasterol ≤ %1,4
Kampesterol ≤ % 3,3

b) Ham ve Rafine Pirina Yağı

%0,5 < Delta-7-Stigmastenol ≤ %0,7

Stigmasterol ≤ %1,4
Diğer tüm parametreler limitlere uygunsa
Gerçek ve teorik ECN42 içeriği arasındaki maksimum fark ≤ 0,40