Gümrükler Genel Müdürlügü- TASARRUFLU YAZI (05.12.2014/4399933) Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


TASARRUFLU YAZI (05.12.2014/4399933)
 Özet:Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi hk.


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı 21558579/010.06

Konu 2014/29 Sayılı Genelge

 

05.12.2014/4399933

DAĞITIM

 

Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi konulu 2014/29 sayılı Genelge'nin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

-        Söz konusu Genelge'nin bağlantınız gümrük idarelerine iletilmesi ve ilgili ticaret erbabına duyurulması,

-        Genelge hükümlerinin imza tarihi olan 5/12/2014 tarihinden itibaren uygulanmasına başlanması,

-        Genelge'de belirlenen ücret tarifelerine uymadığı tespit edilen işletmeler için Genelge kapsamı cezanın tatbikinde gereken dikkat ve özenin gösterilmesi.

 

Hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Cenap AŞÇİ

Bakan a. Genel Müdür

 

 

 

EK: 1 Genelge (2014/29)

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine