Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 17.12.2014 tarih ve 4601743 sayili yazisi (Antrepo teminat islemleri hk.)

Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 17.12.2014 tarih ve 	4601743 sayili yazisi (Antrepo teminat islemleri hk.)


Antrepo teminatı - Uğurlu gümrük müşavirliği

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve  4601743 sayılı yazısı (Antrepo teminat işlemleri hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı : 68795981/131.99
Konu: Antrepo  Teminatı
17.12.2014/4601743
DAĞITIM

İlgi: a) 09:12.2014 tarih ve 68795981 sayılı yazımız

b) 15.12.2014 tarih ve 4567211 sayılı yazımız.

c) 16.12.2014 tarih ve 4584293 sayılı yazımız.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.12.2014 tarih ve 4558235 sayılı yazılarının bir örneği gönderilerek söz konusu yazı doğrultusunda işlem yapılması talimat andırılmıştı.
Ancak Bölge Müdürlüğümüze gelen duyumlardan anılan yazının Gümrük Müdürlüklerince farklı yorumlandığı anlaşılmış olup, konunun açıklığa kavuşturulması gereği hasıl olmuştur.

Buna göre;

l-Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.12.2014 tarihli 4558235 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere Bakanlık Makamının 14.12.2014 tarihli Olurları ile. Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde Gümrük Yönetmeliğinin 526/3 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla, 17.12.2014 tarihinden itibaren akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolardaki teminat işlemleri ile ilgili olarak her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 01.01.2015 tarihine kadar 100.000-Avro teminat verilmesi gerekmektedir.

2- Ayrıca bu sabit teminata ilave olarak 17.12.2014 tarihinden itibaren;

a) Antrepolara et ve et ürünler (2. ve 16.  fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü  içki, mısır, cin mısın, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu ve  kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının  (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması  gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25' i kadar olması,

b) Antrepoya konulacak diğer eşyadan  alınması gereken teminatın ise, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10'u kadar  olması gerekmektedir.

3- Yukarıda 2 inci maddede belirtilen toplu teminatla ilgili işlemlerin (teminatın alınması, teminat mektubu verilmiş ise teyidinin alınması, teminatla ilgili sisteme giriş/tanıtma işlemlerinin) Gümrük Müdürlüklerince yerine getirilmesi.

4-01.01.2015 tarihine kadar 100.000-Avro tutarındaki teminatın verilip verilmediğinin Müdürlüğünüzce kontrol edilerek takibinin yapılması ile belirtilen teminatın verilmediğinin anlaşılması halinde söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmemek üzere antrepo ambar programında bloke konulması için Bölge Müdürlüğümüze İVEDİLİKLE bilgi verilmesi,

5-Mülga Gümrük Yönetmeliğinin 527 ve müteakip maddelerine göre alınmış olan teminatların 17.12.2014 tarihinden itibaren konulacak eşya için geçerli olmayacağı ile var olan teminata ekleminin de mümkün olmayacağının bilinmesi,

6-Ayrıca 17.12.2014 tarihinden itibaren 2 inci maddede belirtilen teminatında verilip verilmediğinin Müdürlüğünüzce kontrol edilerek takibinin yapılması ile belirtilen teminatın verilmediğinin anlaşılması halinde söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmemesi için Bölge Müdürlüğümüze İVEDİLİKLE bilgi verilmesi,

7-Söz konusu teminatlarla ilgili Müdürlüğünüzce sistemden kaynaklı aksaklıkların (teminatın eksik olup olmadığına dair sistemin uyarı verip vermediği gibi...) olup olmadığının da tespiti halinde Bölge Müdürlüğümüze İVEDİLİKLE bildirilmesi,

8-İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere antreponun YGM'den teslim alındığı tarihten itibaren BİLGE sisteminde ve tır işlemlerine ilişkin programca antrepoda görevli gümrük personelince işlemlerin yerine getirileceğinden Müdürlüğünüzce BİLGE ve Tır işlemlerine ilişkin programda işlem yapmak üzere şifre verilerek sisteme tanıtılmalarının sağlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, ilgide kayıtlar yazılarımız ve Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2014/1sayılı İç Genelgeleri de dikkate alınarak yukarıda maddeler halinde belirtilen hususların uygulamada dikkate alınmasını önemle rica ederim.

  Nevzat ER
  Bölge Müdür V.

DAĞITIM
Tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc