Gümrükler Genel Müdürlügünün 17.12.2014 tarih ve 4614530 sayili tasarruflu yazisi (Dagci ocaklarinin tasinabilir ocaklar kapsaminda gözetim uygulamasi tebligine tabi olmadigi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Dağcı ocaklaının gözetim tebliği hk.- Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 4614530 sayılı  tasarruflu yazısı (Dağcı ocaklarının taşınabilir ocaklar kapsamında  gözetim uygulaması tebliğine tabi olmadığı hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 20117910/112
Konu: Gözetim  Uygulaması-Taşınabilir Dağcı Ocağı
17.12.2014 / 4614530
DAĞITIM

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, dağcı ocaklarının 20/04/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'e (No:2013/6) tabi tutulması gerekip gerekmediğine ilişkin tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, konuya ilişkin Ekonomi Bakanlığının görüşü sorulmuş olup; anılan Bakanlıktan alınan 08/12/2014 tarihli ve 4544984 sayılı yazıda, 7321.11.90.00.11 GTİP'inde sınıflandırılan kampta kullanıma uygun, portatif ve kolay taşınabilir olan ocakların gözetim uygulamasından muaf tutulan dağcı ocakları olarak kabul edilebileceğinin değerlendirildiği, belirtilmiştir.

Bu itibarla, ekte görsellerine yer verilen kalıplanmış plastikten bir taşıma çantası içinde bulunan, gövdesindeki hazneye yerleştirilen bütan içerikli tek kullanıma uygun basınçlı teneke tüpü yakıt olarak kullanan, 34 x 28,5 x 8,5 ebadındaki, manyetik çakmaklı portatif ocağa tasarım, işlev ve ölçüleri itibariyle benzerlik gösteren, “dağcı ocakları” tabirine uygun taşınabilir ocakların mezkur Tebliğ çerçevesinde gözetim uygulamasına tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Mustafa GÜMÜŞ
  Bakan a.
  Genel Müdür  Yardımcısı

EK: 4 adet fotoğraf

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine