Ticari Ithalat Maksadi Disinda Yurt Disindan Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alici Cihazlari, Birlesik Cihazlar ile Bunlarin Disinda Kalan Radyo Televizyon Yayini Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar Için Bir Defaya Mahsus ve 2015 Yili Için Geçerli Olmak Üzere Alinacak Ücretlerin Tespiti Hakkinda Karar - 2014/7025 (18.12.2014 t. 29209 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2015 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar - 2014/7025 (18.12.2014 t. 29209 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/7025

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2015 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığının 12/11/2014 tarihli ve 17043 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7025 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
Her bir cihaz için bandrol karşılığı
Tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)


CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon

 • 51 Ekrana kadar (51 dahil) .................................................................................................................................................5 AVRO
 • 51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) .....................................................................................................................................8 AVRO
 • 67 Ekran-85 Ekran ardsı (85 dahil) ...................................................................................................................................10 AVRO
 • 85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) ...............................................................................................................................12 AVRO
 • 116 Ekrandan yukarı ........................................................................................................................................................15 AVRO
 • Oto Televizyonu .................................................................................................................................................................8 AVRO

2. Radyolar

 • Cep tipi radyo alıcıları ..........................................................................................................................................................1 AVRO
 • Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti
  (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler ...........................1 AVRO
 • Oto radyo alıcıları ................................................................................................................................................................1 AVRO
 • Taşınabilir radyo alıcıları .......................................................................................................................................................2 AVRO

3. Videolar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) .............................................................................................18AVRO

4, Radyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan Set Üstü Kutusu

(Set Top Box) Cihazları ile her türlü uydu alıcı cihazı .........................................................................................................................7 AVRO

5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

 • Televizyon-Radyo ..................................................................................................................................................................9 AVRO
 • Televizyon-Radyo-Teyp .......................................................................................................................................................13 AVRO
 • Televizyon-Video .................................................................................................................................................................19 AVRO
 • Televizyon-Radyo-Video ......................................................................................................................................................21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

 • Cep tipi radyo kasetçalar (radyo - walkman) ..........................................................................................................................1 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo - pikap ................................................................................................................................................3 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar ...........................................................................................................................................3 AVRO
 • Oto Radyo - Kasetçalar .........................................................................................................................................................3 AVRO
 • Oto Radyo-Kompakdiskçalar ................................................................................................................................................4 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar ..............................................................................................................................4 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar ..................................................................................................................................................................5 AVRO
 • Radyo-Kompakdiskçalar .......................................................................................................................................................7 AVRO
 • Radyo-Pikap .........................................................................................................................................................................7 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap ......................................................................................................................................................14 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar ..........................................................................................................................18 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar..................................................................................................................................... 18 AVRO

6. Yukarıda sayılan cihazlarla dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar..................................... 18 AVRO