Tütün Üretimi, Islenmesi, Iç ve Dis Ticareti ile Ilgili Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmeligin 22 nci, 23 üncü ve 26 nci Maddelerinin Uygulanmasi ile Ilgili 3/12/2014 Tarihli ve 8564 Sayili Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulu Karari - 8564 (19.12.2014 t. 29210 s. R.G.)

Tütün Üretimi, Islenmesi, Iç ve Dis Ticareti ile Ilgili Usul ve 	Esaslar Hakkinda Yönetmeligin 22 nci, 23 üncü ve 26 nci Maddelerinin 	Uygulanmasi ile Ilgili 3/12/2014 Tarihli ve 8564 Sayili Tütün ve 	Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulu Karari - 8564 (19.12.2014 t. 29210 	s. R.G.)


TÜTÜN İTHALAT  -  Uğurlu gümrük müşavirliği

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin  Uygulanması ile İlgili 3/12/2014 Tarihli ve 8564 Sayılı Tütün ve  Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı - 8564 (19.12.2014 t. 29210  s. R.G.)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar No: 8564 Karar Tarihi: 3/12/2014

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedellerinin, 2015 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanması ile;

1- Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk  Belgesi için 34.950 TL,

2- Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk  Belgesi için 69.900 TL,

3- a) Tütün Ticareti Yetki Belgesi için  34.950 TL,

b) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize  işlemleri için yıllık 3.495 TL,

uygunluk belgesi bedeli alınmasını,

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc