Istanbul'da Bir Garip Gümrük; Ambarli Gümrügü

images/g%C3%BCmr%C3%BCk_kap%C4%B1lar%C4%B1/ambarli.jpg


İstanbul'da Bir Garip Gümrük; Ambarlı Gümrüğü


İstanbul'da Bir Garip Gümrük; Ambarlı Gümrüğü

İSTANBUL GÜMRÜKLERİNDE NE OLUYOR
Deveye sormuşlar boynun neden eğri, cevabı malum herkes tarafından bilinen nerem doğru ki. Biz Gümrükleri yazmaktan bıktık. yazılmakta gümrükler bıkmadı. Zaman geçiyor, gelişiyoruz, değişiyoruz nutukları atılıyor. Ama değişen ve gelişen binaların şekli, şemali. Ama içindeki çalışan memurların zihniyeti hiç mi, hiç değişmiyor.  Bakın size bugünlerde yaşanan bir ve bir kaç olaydan örnekler yapacağım
Sayın Bakanım
Firma adını yazmadan konuyu anlatacağım. Tam filmlik bir olay. İthalatçı bir firma Çin’de bir mal getirir. İthal edilecek eşya, Elektronik eşyadır. Garanti belgesi kapsamında bir ürün olup,İthalatçı tarafından satılan eşyalar bozulma ve diğer arızalara karşı 2 yıl garantilidir. Gelen 600 koli malın içinde 8 koli yedek parça bulunmaktadır. Bu 8 koli malın değeri 80 USD’dir. Ticari bir değeri yoktur. Tüketicinin satın aldığı ürünlerde bir arıza varsa onun karşılığında Tüketiciye ücretsiz verilecek ürünlerdir. Gümrüğe verilen beyanname de 8 koli yedek parça beyan edilmiştir. Hukuksuz olan bir şey yoktur. Ancak İthalatçının başına gelmedik bir olay kalmamış.  İthalatçı’ya demişler ki; git kardeşim şu belgeyi Çin’de konsolos tasdikli getir, İthalatçı gitmiş getirmiş. Sonra git şu evrağı da Çin’de konsolosluk tasdikli getir demişler. İthalatçı peki onu da getireyim ama bana kanuni hakkımı kullanmamı sağlayın. Bu 8 koliye istediğiniz belgeyi getirene kadar benim diğer 592 koli malımı verin dediğinde, hayır olmaz demişler. Buna istinaden Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün Müdürlük makamına müracaat etmiş, Müdürlük makamı olumsuzluk vermiş,Buna istinaden İstanbul Bölge Gümrük Müdürlüğüne intikal ettirmiş bu olayı. Bölge Müdürlüğü 592 koli malın İthalatçı firmaya teslim edilmesini, 8 koli malın ise istenilen evrak gelene kadar tutulmasına karar veriyor. Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğünün vermiş olduğu karara karşı geliyor. Bizim istediğimiz evrak gelene kadar biz bu malı vermiyoruz der ve yazı verir. Buna istinaden İthalatçı firma tekrar İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne müracaat eder. Bölge Müdürlüğünde görevli olan Bölge Müdür yardımcısı “ Ben elimden geleni yaptım, siz haklısınız. Gidin Ya Bölge Müdürümüze veya Ankara’ya şikayette bulunun der”. Bir kaç kez Bölge Müdüründen randevu talep ederler. Bir türlü Bölge Müdüründen randevu alamazlar. Ümitlerini keserler, Gidip Çin’den istenilen evrağı da getirirler. Çok şükür bitti dediklerinde işler yine sarpa sarar. Bir gün İthalattan sorumlu müdür yardımcısı izin almıştır(H ……), dosya başka müdür yardımcısına(İ……) verilir. O bu benim görevim değil der. Bir başka müdür yardımcısına (M … …….) gönderir. İthalatçı firma yetkilisi durumu Gümrük Müdürü Z’e anlatır, Arkadaşlar dosyayı inceleyecek sonuçlandıracaklar der. Arada günler, haftalar geçer. Br sonuç alamazlar. Her sabah aynı günü yaşarlar. Ama Salı günü  farklı bir gün yaşarlar.  Sabah ithalatçı firma yetkilisi Ambarlı Gümrüğüne gider, memurlara bizim dosya ne oldu diye sorduğunda. Memurlar Müdür yardımcısı İ.... bey sizi çağırıyor der. Memurlar ve İthalatçı firma yetkilisi Müdür yardımcısı İ. bey’in yanına gittiğinde. İ bey, İthalatçı firmanın yetkilisinin 2 yakasında tutar ve sahtekar, dosyayı sen aldın, dosya nerde. seni tutuklatacağım der. Olaya diğer Müdür yardımcıları ve Gümrük Müdürüde katılır. Kamera kayıtlarına bakıldığında İthalatçı firmanın böyle bir eylem içerisinde olmadığını anlarlar. Siz gidin, biz dosyayı bulacağız derler. Kendi aralarında dosya kayıptır diye tutanak tutarlar. İthalatçı firma yetkilisi, şikayet için Bölge Müdürlük makamına gider, 4-5 saat bekler yine sonuç alamaz. Ve bu konuyu bize yazaraktan yardım ister.


     Biz bu ve buna benzer konuları yazmaktan ve halkımıza hizmet etmekten gurur duyarız. Devlet makamları halka hizmet için vardır. Kimsenin keyfi makamı değildir.


 Araştırdık,soruşturduk; İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı Ambarlı Gümrüğünde inanılmaz hukuksuzluk var. Mükellefler keyfi bekletiliyor, Bekletilen her işleme bir bahane üretiliyor. Müdür ve Müdür yardımcıları mesai saatlerine geç geliyor. Geç gelmeleriyle de kalmayıp işleri aheste, aheste yapıyor. Vatandaşlar Ambarlı Gümrüğünde bekletiliyor. Şikayet edene, vay sen şikayet ettin ha denip, işlemleri yavaşlatılıyor, yavaşlatılan işlemlere mutlaka bir sebep bulunuyor.  Yani içler acısı bir durum söz konusu. 
Yetkililer, kendini savunmak adına yapılan işlemlerin akışını sayı adedi ile açıklayacaklardır. Mevcut durumda en iyisini yaptıklarını söyleyeceklerdir. Bizde size şunu söyleyelim.Açıklamalarda Yapılan İşlemlerin çoğuda Sarı hat uygulamasında geçen işlemlerdir. Önemli olan Vatandaşa zor durumda nasıl bir uygulama yapıldığıdır. Kırmızı hatta düşmüş bir sanayicinin işlemleri nasıl yapılıyor. Gelin bunu açıklayalım. Mükellef beyannameyi onay servisine verdikten sonra onay servisinde malın cinsi (GTİP’i) bazında sarı hat ve kırmızı hat uygulaması ortaya çıkıyor. Biz kırmızı hat nedir, nasıl yapılıyor onu açıklayalım. Bir sanayicinin 5 konteyner hammadde ithalatı geldiğinde bakın başına neler geliyor. Evrak malı muayene edecek denetim memuruna gönderiliyor. Denetim memuru 5 konteyner hepsini tesbite indir ( bütün konteynerleri liman sahasında aç, içindeki malları tamamını dışarı çıkart) diyor. Her konteyner için tesbit ücreti 290-USD, tahliye ücreti işlemi 80-USD, Diğer masraflar 40-USD. 5 konteynerin tesbit masrafı 2050-USD, Ardiye ve diğer masraflar hariç. Sonra ne oluyor. Mal hammadde olduğu için kimyahaneye numuneler gönderiliyor.Her numune için 300-TL yatıyor. 3-iş günü numuneler kimyahanede sırada bekletiliyor. Bu bekleme (Tabi bu arada ardiye ve konteyner demorajı oluşuyor) 1 hafta, 10 günde sürüyor. Sonra kimyahanede çıkan sonucu almak için memur görevlendiliyor, görevlendirilen memura 100 TL yolluk ücreti yatırılıyor. Ve memur evrağı ilgili gümrüğe teslim ediyor. Sonrası Muayene Memuru kimyahane raporunu alıyor sonrası işlemi tamamlayıp, sonuçlandırıyor. 


Sayın Canikli

Gelişen ve değişen Dünya’da, modernleşmeye yönelen ülkemizde basit bir gümrük işlemi bu şekilde oluyor. Sanayiciye maliyeti basit bir anlatımla yukarıdaki şekilde her konteyner için 600-700 USD’dir. En önemlisi ise bu hammaddenin üretime katılması ve  mamül hale getirilmesi sürecidir. Bu da zaman israfıdır.   
Devletimiz X ray cihazlarını niçin satın aldı. Tüm konteynerler tesbite indirileceğine, bir konteyner tesbite indirilse, diğer konteynerler x ray cihazında geçirilse, hem maddi maliyet, hemde zaman israfında kaçılsa olmaz mı?


kaynak: http://www.ensonguncelhaber.com/haber/istanbulda-bir-garip-gumruk-ambarli-gumrugunde-neler-oluyor-31177.html