Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 99)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 121) (20.12.2014 t. 29211 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.-  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:  99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri  No: 121) (20.12.2014 t. 29211 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

“Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Aliağa Gümrük Müdürlüğü
2 Antalya Gümrük Müdürlüğü
3 Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
4 Botaş Gümrük Müdürlüğü
5 Derince Gümrük Müdürlüğü
6 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
7 Giresun Gümrük Müdürlüğü
8 Hopa Gümrük Müdürlüğü
9 İsdemir Gümrük Müdürlüğü
10 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
11 Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
12 Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
13 Samsun Gümrük Müdürlüğü
14 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
15 Trabzon Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.