Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo Ithalati, Fiyatinin Belirlenmesi ve Yurt Içinde Pazarlanmasina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Karar’in 6 nci Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanmasi ile Ilgili Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulu Karar - 8618 (23.12.2014 t. 29214 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/tutun_ve_alkol_piyasasi_duzenleme_kurumu.jpg


Puro ve Sigarillo İthalatı -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİTütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Karar - 8618 (23.12.2014 t. 29214 s. R.G.)


 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
HAKKINDA Y
ÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO

İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN 6 NCI MADDESİNİN,

MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN

UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL

PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

 

Karar No          : 8618

Karar Tarihi    : 10.12.2014

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 2015 yılı için Uygunluk/hizmet bedellerinin;

1. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesiçerçevesinde;

1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:

1.1.1. Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 11.712 (onbirbinyediyüzoniki),

1.1.2. Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 143 (yüzkırküç),

1.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:

1.2.1. Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 2.194 (ikibinyüzdoksandört),

1.2.2. Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 36,55 (otuzaltı Türk Lirası ellibeş Kuruş),

1.3. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariçbandrol satış hizmet bedelinin 2,21 (iki Türk Lirası yirmibir Kuruş),

2. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı maddesi çerçevesinde;

2.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında bu hizmetler için 68.009 (altmışsekizbindokuz),

2.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için: 5.710 (beşbinyediyüzon),

3. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesiçerçevesinde,

3.1. Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesisleri için her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 11.712 (onbirbinyediyüzoniki),

3.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 2.194 (ikibinyüzdoksandört),

3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için 2.202 (ikibinikiyüziki),

3.4. Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için 2.202 (ikibinikiyüziki),

3.5. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariçbandrol satış hizmet bedelinin 11,01 (onbir Türk Lirası bir Kuruş),

Türk Lirası şeklinde belirlenmesini,

Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.