Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin 2010/1 SayiliTebligde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (27.12.2014 t. 29218 s. R.G

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 SayılıTebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)


Ekonomi Bakanlığından:


MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinin “3204.14.00.00.00” ibaresinden sonra gelmek üzere bir alt satırına “41. Fasıl” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.