IZMIR VERGI DAIRESI BASKANLIGI; Konu : Hasta alt bezinin KDV orani

small_maliye-logo1(2)(4).jpg


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
Sayı
:
B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-23
06/01/2012
Konu
:
Hasta alt bezinin KDV oranı


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; "hasta alt bezinin"l katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye de ticari, sinai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler; 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithali KDV ye tabi tutulmuştur.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B/22 nci sırası 2008/13902 sayılı Kararname ile 20/7/2008 tarihinden itibaren İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli pozisyonları itibariyle yeniden düzenlenmiştir.

             Buna  göre, hasta alt bezi  2007/13033  sayılı  Kararname  eki listelerde yer almadığından yurt içi teslimi ve ithalinde %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.