Izmir Gümrük Müdürlügünce yürütülen ve Denizyolu disinda ve de Ihtisas Gümrük Idaresi yetkisi gerektirmeyen Karayoluyla gelen TIR Ithalat islemleri ile yine Karayolu Ile Avrupa Ülkelerine gidecek TIR Ihracat Islemlerinin Izmir Tir Gümrük Müdürlügünden yapilmasi hk. 22.12.2014/4719209 tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

  

Sayı:61069011

Konu:İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü Faaliyet Durumu

 

22.12.2014/4719209

DAĞITIM

 

Bölge Müdürlüğümüz görev bölgesinde yer alan İzmir Alsancak Limanının ve İzmir Gümrük Müdürlüğünün yoğun iş hacmi, hareketliliği ve iş yükünün çeşitliliği, Liman çevresinin trafik yoğunluğu, Limandaki Geçici Depolama yeri,Yaygın Basitleştirilmiş Usul Kapsamında (Taşıt Üstü İşlem) işlem yapılan mevcut yer, TIR Parkı sahalarının İdareye mesafesi, bu yerlerin kantar ve teknik donanımlarının yetersizliği, personel eksikliği nedeniyle gümrük hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sızlanma ve gecikmeler ile bundan kaynaklanabilecek olası gözetim ve denetim zaafiyeti, İhracat yükü alan TIR'ların şehir içi trafiğine girerek TIR parkına kadar gelip işlemlerine müteakip tekrar şehir içi trafiğine girmelerinin yarattığı ilave trafik yoğunluğu, ayrıca RO-RO seferlerinin başlaması, İzmir TIR Gümrük Müdürlüğünün Çevre yoluna bağlantısının yapılmış olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak bağlantı Gümrük İdarelerimizin daha hızlı, aktif, güvenli bir biçimde faaliyette bulunarak etkin hizmet verebilmeleri bakımından:

 

İzmir Gümrük Müdürlüğünce yürütülen ve Denizyolu dışında ve de İhtisas Gümrük İdaresi yetkisi gerektirmeyen Karayoluyla gelen TIR İthalat işlemleri ile yine Karayolu İle Avrupa Ülkelerine gidecek TIR İhracat İşlemlerinin (İzmir'in diğer bölgelerinde yerleşik firmaların bu tür işlemleri isteğe bağlı olarak), A sınıfı her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini görmeye yetkili ve yeterli Geçici Depolama Yeri, Kantarı, Arama Kanalı ve Yeterli Hizmet Binası bulunan İzmir Tır Gümrük Müdürlüğünce yürütülmesi hususunda çalışma başlatılmıştı.

 

Bu çalışma kapsamında konu hakkında bağlantı gümrük idarelerinden alınan görüşler ve yukarıda bahsedilen hususlar bir arada değerlendirilerek Bölge Müdürlüğümüzce 05.01.2015 tarihinden (05.01.2015 günü dahil) itibaren geçerli olmak üzere:

 

1-       İzmir Gümrük Müdürlüğünce yürütülen ve karayolu ile gelen İhtisas Gümrük İdaresi yetkisi gerektirmeyen TIR İthalat işlemlerinin (Firmalara ait özel antrepolar ile özel tertibat gerektiren antrepolara alınacak eşyaları taşıyan vasıtaların işlemleri hariç),

 

2-       Aliağa. Menemen. Atatürk Organize Sanayi Bökesi. Çiğli'de mukim firmaları ile İzmir dışındaki illerden gelip İzmir Gümrük Müdürlüsünde gümrük işlemleri yaptırılan Karayolu ile Avrupa Ülkelerine gidecek TIR İhracat İşlemlerinin (İzmir'in diğer bölgelerinde yerleşik firmaların bu tür işlemleri İsteğe bağlı olarak),

 

 

İzmir Tır Gümrük Müdürlüğünce Yürütülmesi uygun bulunmuştur.

 

Bu itibarla, bahse konu iş akışının sorunsuz geçişi için Gümrük Müdürlüğünüzce gerekli hazırlıkların yapılması, söz konusu uygulamanın geçişine ilişkin duyurunun Müdürlüğünüzce uygun görülecek ve kullanıcıların görmesine uygun bir panoda Nanen duyurulması, ilgili kurum, dernek ve birliklerce de, olası herhangi bir sorunla karşılaşılmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması bakımından üyelerinin ve kullanıcılarının bilgilendirilmeleri hususunda gerekli önlemlerin alınarak gereğini önemle rica ederim.

 

Kaptan KİLİÇ

Bölge Müdürü

 

DAĞITIM

GEREĞİ

 

İzmir Gümrük Müdürlüğü,

İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü,

İzmir Ticaret Odası Başkanlığı,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği,

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği,

UKAT,

UND.

 

BİLGİ İCiN

Bölge Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri (İzmir ve İzmir Tır GM dışında kalan), İzmir Gümrük Muh.Kaç.İst.Müdürlüğü. İzmir Laboratuar Müdürlüğü. İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü. İzmir Personel Müdürlüğü.