Yükümlü Kayit ve Takip Sistemi’ne Iliskin Duyuru

images/carton_resimler/duyuru.jpg


                                  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne İlişkin Duyuru

Gümrük idarelerinde yetkisiz  temsilin önüne geçilmesi, Yeni Bilgisayarlı  Transit Sistemi (NCTS) ile entegrasyonun  sağlanması ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)  ile entegrasyon sağlanması öngörülmektedir.  Hâlen kullanılmakta olan Firma Dosya Takip  Sistemi’nin kullanımına 4 ay sonra (20.04.2015)  tamamen son verilecektir. Bu süre sonunda  Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne hala  kaydolmamış olan yükümlüler elektronik ortamda  beyanda bulunulamayacaktır.

Gümrük işlemlerinde elektronik ortamda beyan  imkanı sağlayan Yükümlü Kayıt ve Takip  Sistemi’ne ilişkin Gümrük Genel Tebliği  20.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.
 
Yeni sistemle birlikte belgelerin taranarak  elektronik ortama aktarılması yerine; belgelere  ilişkin verilerin yükümlüler tarafından sisteme  girildiği; firma dosyalarına ve temsile ilişkin  kontrollerin sistem tarafından otomatik olarak  yapıldığı yeni bir düzenleme  gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, elektronik  ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel  kişilerin bilgilerinin takibinin sağlıklı bir  şekilde yapılması, gümrük idarelerinde yetkisiz  temsilin önüne geçilmesi, Yeni Bilgisayarlı  Transit Sistemi (NCTS) ile entegrasyonun  sağlanması ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)  ile entegrasyon sağlanması öngörülmektedir.

Hâlen kullanılmakta olan Firma Dosya Takip  Sistemi’nin kullanımına 4 ay sonra tamamen son  verilecektir. Bu süre sonunda Yükümlü Kayıt ve  Takip Sistemi’ne hala kaydolmamış olan  yükümlüler elektronik ortamda beyanda  bulunulamayacaktır.

Bu Konu ile ilgili mükelleflerimize ocak ayı  içinde ayrıca duyuru yapılacaktır.