Bakan CANIKLI; Ihracatçi Birlikleri de A.TR Belgesi Düzenleyebilecek

images/ki%C5%9Filer_bakanlar_vs/nurettin-canikli.jpg


                                  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Bakan CANİKLİ; İhracatçı Birlikleri de A.TR  Belgesi Düzenleyebilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin  Canikli, ihracat ve ithalatta gümrük vergisi  muafiyeti sağlayan A.TR belgelerinin artık  Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı  birlikleri tarafından düzenlenebileceğini  açıkladı.

Gümrük İşlemlerine ilişkin tebliğde yaptıkları  değişikliğin 20 Aralık 2014 tarihli Resmi  Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini  söyleyen Bakan Canikli, yeni düzenlemeyle  birlikte, sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri  ihracat ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti  sağlayan A.TR belgelerinin Türkiye İhracatçılar  Meclisi ve ihracatçı birlikleri tarafından  düzenlenebileceğini ifade etti.

Bakan Canikli yeni uygulamayı şöyle  anlattı: “A.TR dolaşım belgeleri ile menşe ispat  belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve  onaylanması yetkisi bugüne kadar Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve  Sanatkarlar Konfederasyonu’na verilmişti. Ancak  Eylül ayında 6552 sayılı ‘İş Kanunu ile 5910  sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle  İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri  Hakkında Kanun’da değişiklikler gerçekleşti. Bu  yasal değişikliklere uyum amacıyla ilgili  tebliğlerde de yeni düzenlemeye gittik. Böylece  Bakanlığımızca yetki verilen Türkiye  İhracatçılar Meclisi tarafından da  basılan A.TR dolaşım belgeleri ve menşe ispat  belgeleri ihracatçı birliklerince de düzenlenip  onaylanabilecek.“

Amaçlarının ihracatta kolaylık sağlamak olduğunu  ifade eden Bakan Canikli, “Türkiye’nin büyümesi  için ihracatımızı artırmalıyız. Dış talebi  tahrik ederek artış trendimizi sürdürmeliyiz.  İhracatın önünü açmak bizim için çok önemli bir  görevdir. Bunun için gümrüklerdeki  işleyişlerimizi kolaylaştırıyoruz,  hızlandırıyoruz. A.TR dolaşım belgelerine  ihracatçı birlikleri tarafından ulaşılabilmesini  de bu çerçevede sağladık” dedi.

 

http://www.gtb.gov.tr/haberler/bakan-canikli%CC%87-i%CC%87hracatci-bi%CC%87rli%CC%87kleri%CC%87-de-atr-belgesi%CC%87-duzenleyebi%CC%87lecek