Arnavutluk Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (31.12.2014 T. 29222 S. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Ekonomi Bakanlığından:

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli BazıTarıÜrünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablodaki ARN06 tarife kontenjanı kod numaralı maddelerin gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0703.10.19.00.11

Kuru soğan

0703.10.19.00.12

Taze (yeşil) soğan

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiğşekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız