Avrupa Birligi Çikisli Bazi Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (31.12.2014 – 29222)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


AVRUPA BİRLİĞİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:


AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Çıkışlı Bazıİşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiğişekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız