Sirbistan Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim Ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (31.12.2014 – 29222)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


SIRBİSTAN CUMHURİYETİ İ  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomi Bakanlığından:

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli BazıTarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablodaki SRB045 tarife kontenjanı kod numaralı maddenin gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Madde İsmi

20.08 (2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95, 2008.19.99.00.11, 2008,19.99.00.12, 2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 hariç)

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız