Sili Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim Ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (31.12.2014 – 29222)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


ŞİLİ CUMHURİYETİ   - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomi Bakanlığından:

ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım veİşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablodaki ŞİLİ009 tarife kontenjanı kod numaralı maddenin gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0406.90 (0406.90.29.00.00, 0406.90.32.00.11, 0406.90.32.00.12, 0406.90.32.00.91, 0406.90.32.00.92, 0406.90.50.00.00, 0406.90.74.00.00, 0406.90.86.00.00,

0406.90.89.00.00 [ Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabzigerolarak bilinen) dışındakiler], 0406.90.92.00.00 [ Butterkaesedışındakiler] hariç)

Diğer peynirler

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız