Morityus Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim Ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Iliskin Teblig (31.12.2014 – 29222)

Morityus Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim Ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Iliskin Teblig  (31.12.2014 – 29222)


MORİTYUS CUMHURİYETİ  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomi Bakanlığından:

MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 21/6/2013 tarihli ve 28684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız


 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc