1 Ocak 2015 Tarihi Itibariyle Almanya’da Yeni Asgari Ücret Uygulamasi Baslayacaktir

images/%C3%BClkeler/almanya_bayrak.jpg


1 Ocak 2015 Tarihi İtibariyle Almanya’da Yeni Asgari Ücret Uygulaması Başlayacaktır

IRU’dan alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Almanya’da yeni asgari ücret yasası (Mindestlohngesetz - MiLoG) yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun 16. ve 20. Maddesine göre işverenin yurtdışında bulunması durumunda dahi Alman topraklarında işçi çalıştırıyorsa bu Kanunu kapsamına girmektedir.

Nitekim IRU’nun Alman yetkilileri ile yapmış olduğu görüşmeler ve Derneğimizin Alman gümrük ve çalışma bakanlığı ile yaptığı şifahi görüşmelerde alınan bilgilere göre; Türkiye’de yerleşik bir nakliye şirketinin sürücünün Almanya’ya veya Almanya üzerinden taşıma yaptığında Alman topraklarına girdiği andan itibaren bu asgari ücrete almaya hakkı doğmaktadır. İşveren, kanunun 20. Maddesine göre Alman gümrük idaresine çalışanlarının çalıştığı süreler için saat başına brüt 8,50 Avro ödeyeceğine dair bir garanti vermesi gerekmektedir.

Yapılan görüşmede Alman topraklarında çalıştıkları için Türk nakliye şirketleri de (her ne kadar Türk Kanunlarına göre çalışsa da) bu Kanun kapsamında gerekli beyanları vermek zorunda olacağı şeklinde yanıtlar alınmış; ancak uygulamanın nasıl olacağı konusunda ise net bir cevap alınamamıştır.

Kanuna göre işveren, çalışanlarının Almanya’da geçirdikleri süre içerisinde gerçekleştirdiği çalışma süresi için saat başına brüt 8.50 Euro ödemek zorundadır. Taşıma başlamadan önce taşımacılar Köln’de bulunan Federal Finans Direktörlüğüne (iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır) ekte yer alan form vasıtasıyla bilgilendirme yapmak zorundadır. Söz konusu form online olarak doldurulmalı veya form üzerinde yer alan numaraya fakslanmalıdır.

İşveren söz konusu formda Almanya’da görev alacak çalışanları için en fazla altı aya kadar toplu bir liste iletecek,  çalışan bu durumda sürücünün, Almanya’da gerçekleştirdiği çalışmaların başlangıç ve bitiş saatlerini kayıt altına alacaktır (takograf verileri bu çerçevede geçerlidir). Söz konusu veriler Almanya’da veya başka bir ülkede en az bir yıl boyunca saklanmalıdır. Dokümanlar başka bir ülkede saklanıyorsa, Federal Finans Direktörlüğünün talebi üzerine (Almanca) ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kanunun ihlal edilmesi durumunda, 500.000 Euro’ya kadar, bilgilendirmelerin ve gönderimlerin eksikliği durumunda 3.000 Euro’ya kadar ceza verilmesi söz konusudur.

Uygulamayı yürütecek kurum ise Alman Gümrük İdaresidir. Hâlihazırda yabancı taşımacı firmalara yasanın nasıl uygulanacağı hususunda bilgi bulunmamaktadır.

Derneğimiz, IRU ve birçok uluslararası taşımacılık derneği tarafından ilgili kanunun uluslararası taşımacıları kapsamaması gerektiği yönde hem AB nezdinde hem Alman makamları nezdinde girişimlerde bulunulmuş; ancak tatil dönemi olması sebebiyle henüz tam bir bilgi alınamamıştır. Bu kapsamda da Derneğimiz, Alman Maliye Bakanlığı, Berlin Büyükelçiliği Çalışma Müşavirliği ve Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği nezdinde girişimlerde bulunmuştur. IRU son olarak uluslararası taşımacılara etkisini tespit edebilmek için uygulamanın belirli bir süre için ertelenmesini de talep etmiştir.

Bu çerçevede herhangi bir gelişme olması halinde taşımacılarımıza bilahare duyurulacak olup, bu konuda herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda Derneğimize bilgi verilmesi önemli rica olunur.

Bundesfinanzdirektion West
Wörthstraße 1-3
50668 Köln
Fax: + 0049 (0) 221/964870
 
Resmi Açıklama (Almanca):
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html