Takviye Edici Gidalarin Ithalati, Üretimi, Islenmesi ve Piyasaya Arzina Iliskin Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (31.12.2014 Tarihli 29222 sayili 4.Mükerrer Resmi Gazete)

Takviye Edici Gidalarin Ithalati, Üretimi, Islenmesi ve Piyasaya Arzina Iliskin Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (31.12.2014 Tarihli 29222 sayili 4.Mükerrer Resmi Gazete)


31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİİŞLENMESİ VE

PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdalarıİthalatı,Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc