Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügüne bagli gümrüklerde 02 Ocak 2015 Cuma Günü Idari Izin yapiliyor.

images/g%C3%BCmr%C3%BCk_kap%C4%B1lar%C4%B1/gumruk_eski-istanbul-bolge-md1.jpg


İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün  İGMD.ye  gönderdiği "02 Ocak 2015 Cuma Günü İdari İzin Görevli Personel" konulu yazısı


"Yılbaşı tatili nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 02 Ocak 2015 Cuma günü idari izinli sayılmalarına ilişkin Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden alınan 30/12/2014 tarihli 12351 sayılı emirleri gereğince bağlantımız Gümrük idarelerinde işleri aksatmayacak sayıda yeterli personel görevlendirildiği hususunda üyelerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim."


 02 Ocak 2015 Cuma Günü İdari İzin Görevli Personel yazıI>>>>>>>>