Satici veya göndericisi belli,alicisi emre olarak antrepoya konulan esyanin alicisinin belli olmasindan sonra yapilacak islemler hk.

Satici veya göndericisi belli,alicisi emre olarak antrepoya konulan esyanin alicisinin belli olmasindan sonra yapilacak islemler hk.


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 40216608/131.03-4573890

17.12.2014

Konu : Gümrük Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı eşya

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

Bakanlığımıza, Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca antrepoya konulan eşyanın alıcısının belirlenmesinden sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasında Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinde belirtilen sürelerin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında tereddütler yaşandığı yönünde bilgiler intikal ettirilmiştir.

 

Bilindiği gibi Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası; “Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir.” hükmünü amirdir.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın alıcısının belirlenmesinden sonra, gümrük yükümlülüklerinin takip edilebilmesini; gümrük gözetim ve denetiminin sağlıklı yapılabilmesini teminen bu konuda bir mevzuat düzenlemesi yapılana kadar, söz konusu eşya ile ilgili olarak;

 

1-Alıcısı tarafından beş iş günü içerisinde ya 7171 rejim kodlu yeni bir antrepo beyannamesi ya da gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem veya kullanım tayin edilmesine yönelik beyanname verilmesi,

 

2- Söz konusu beyannamelerin açıklama ekranına veya 44 no.lu hanesine "Gümrük Yönetmeliği 330/2. md. kapsamı eşya" ibaresinin beyan edilmesi

 

Gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Genel Müdür


  

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc